Kościół stale potrzebuje reformy?

500 lat od ogłoszenia w Wittenberdze słynnych tez Marcina Lutra minie dopiero w październiku tego roku, ale już w przyszłym tygodniu wiedzę na temat reformacji, którą tezy te zapoczątkowały, możemy sobie przybliżyć, uczestnicząc jako słuchacze w 49. Tygodniu Eklezjologicznym, zorganizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Koło Naukowe Teologów KUL.


Tegoroczny Tydzień Eklezjologiczny zatytułowano „Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją”. Na pytanie „Czy Kościół stale potrzebuje reformy?” odpowiedzi będą poszukiwać i dzielić się refleksjami na temat reformacji, jej skutków i dziedzictwa zarówno teolodzy katoliccy, jak i protestanccy.
Konferencja odbywać się będzie w Kolegium Jana Pawła II w sali 1031. Rozpocznie się w poniedziałek 24 kwietnia o godz. 10.15. Tego dnia głos w dyskusji zabiorą m.in.: ks. mgr Grzegorz Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, ks. dr hab. Janusz Lekan, prodziekan Wydziału Teologicznego KUL, a prelekcje wygłoszą: prof. Stanisław Napiórkowski – „Marcin Luter, jakiego spotkałem”, ks. bp. Paweł Anweiler, ks. dr hab. Marek Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ks. prof. Stefan Szymik z KUL – „Kazanie na górze w interpretacji Marcina Lutra”.
We wtorek, 25 kwietnia, usłyszymy wykłady ks. dr Dariusza Chwastka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – „Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w perspektywie współczesnej teologii ewangelickiej” i ks. dr hab. Marcina Składanowskiego – „Łaska i uczynki – współczesne spojrzenie na aktualność św. Tomasza i Soboru Trydenckiego”.
Szczegółowy program 49. Tygodnia Eklezjologicznego na stronach internetowych Koła Naukowego Teologów KUL. Monika Skarżyńska