Kościuszkowcy górą!

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ranking liceów ogólnokształcących. Na 500 ujętych w zestawieniu szkół I LO im. T. Kościuszki we Włodawie otwiera czwartą setkę – jest na 301. miejscu w kraju. Bywało lepiej, ale dobre i to, zwłaszcza że rok temu żaden z włodawskich ogólniaków w rankingu nie był nawet klasyfikowany.

Zestawienie najlepszych liceów w Polsce uwzględnia te szkoły, które miały sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki maturalne – przedmioty obowiązkowe (25%), wyniki maturalne – przedmioty dodatkowe (45%). Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.
Z naszego regionu w pierwszej pięćsetce najlepszych liceów na 298. pozycji jest II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera z Chełma, zaś na 413. miejscu I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie. I tyle. Zatem pozycja włodawskiego I LO jest stosunkowo bardzo dobra, biorąc pod uwagę nasz region.
– Jesteśmy z tego wyróżnienia bardzo dumni i szczęśliwi – mówi Arlena Krawczuk, dyrektor I LO Włodawie. – Chciałabym w tym miejscu podziękować całemu gronu nauczycieli, którzy dzięki konsekwentnej, sumiennej i rzetelnej pracy są współautorami uczniowskich sukcesów, podziękować naszej wspaniałej młodzieży oraz władzom samorządowym, które stwarzają dobry klimat do pracy ze zdolnymi i pracowitymi uczniami. Jest to dla nas wszystkich wielka nagroda, ale również zobowiązanie i wyzwanie do dalszej wytężonej pracy. Wysoka jakość kształcenia i wychowania polskiej młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość naszego narodu i ojczyzny. Sądzę, że nasze liceum jest szkołą dobrych perspektyw dla tegorocznych absolwentów gimnazjów – wyjaśnia Krawczuk.
W rankingu zabrakło drugiego włodawskiego liceum – im. A.F. Modrzewskiego, choć były lata, że to liceum ocierało się nawet o pierwszą setkę najlepszych w Polsce. (kp)