Kosmiczne ceny

Trzeci przetarg chełmskiego starostwa na przebudowę dróg w gminach Kamień i Chełm zakończył się fiaskiem. Oferty firm znów były za wysokie.

Przebudowa 12 km dróg powiatowych na terenie gmin Kamień i Chełm ma być dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Najwięcej – 9 km nowych nakładek w ramach tej inwestycji zaplanowano w gminie Kamień. Mają przebiegać przez Kamień, Kolonię Kamień, Strachosław, Mołodutyn i Rożdżałów. Przedsięwzięcie oszacowano na 7,8 mln zł, z czego 3 mln zł to dotacja. Pozostałe koszty po połowie dołożyć ma chełmskie starostwo i gminy, na terenie których inwestycja ma być realizowana. Inwestorem jest starostwo, które w grudniu ub.r. ogłosiło przetarg (w formie licytacji elektronicznej) na to zadanie. Został unieważniony, bo najniższa oferta wyniosła 8,3 mln zł, a to więcej niż inwestor był w stanie wydać. W drugim przetargu najniższa oferta była jeszcze niższa – 9,5 mln zł. Przetarg znowu unieważniono. W ubiegłym tygodniu była trzecia licytacja elektroniczna. I znowu najniższa oferta przewyższała możliwości finansowe inwestora – 9,4 mln zł.
– Kwota najniższej oferty mocno przekroczyła kosztorys inwestorski – mówi Ireneusz Krasowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury chełmskiego starostwa. – Ogłosimy przetarg ponownie. Liczymy, że ceny w końcu spadną.
Roman Kandziora, wójt gminy Kamień od początku informował, że do tej inwestycji jest w stanie dołożyć z gminnej kasy 2 mln zł i ani grosza więcej. Pieniądze te i tak pochodziłyby z kredytu, który zostałby zaciągnięty na minimum osiem lat. Wójt podczas ostatniej sesji poinformował radnych, że z niepokojem patrzy na przyszły rok. Sporo inwestycji uzyskało dofinansowania, a to oznacza to, że gmina będzie musiała wyłożyć mnóstwo pieniędzy na wkłady własne. Nie sposób jednak nie wykorzystać szansy na realizacje inwestycji, które bez dotacji nie zostałyby zrealizowane. (mo)