Kowalczuk zrezygnował

Radny Mariusz Kowalczuk (PO) przestał być członkiem komisji rewizyjnej rady miasta. Zrezygnował z niej, a radni, poza partyjnymi kolegami, dymisję przyjęli.

Na ostatniej w starym roku sesji Rady Miasta Chełm Mariusz Kowalczuk (Platforma Obywatelska) zrezygnował z zasiadania w komisji rewizyjnej. Radni w trakcie kadencji rzadko zmieniają swoje upodobania i wypisują lub zapisują się do funkcjonujących przy radzie miasta komisji. Kowalczuk, który do komisji rewizyjnej przystąpił po kilku miesiącach obecnej kadencji rady, nie podał powodów rezygnacji. Pytała o nie radna Anna Mirzwa, partyjna koleżanka radnego, ale pracujący na co dzień na stanowisku wicedyrektora chełmskiej lecznicy Kowalczuk stwierdził krótko, że nie udzieli jej odpowiedzi. Mirzwa oraz Małgorzata Sokół i Dariusz Grabczuk, również z PO, nie znając powodów rezygnacji z komisji, wstrzymali się od głosowania. Pozostali radni natomiast przystali na wniosek radnego i Mariusz Kowalczuk został wykreślony ze składu komisji rewizyjnej.
W komisji pozostało sześciu radnych: Sławomir Niepogoda – przewodniczący, Joanna Lis, Ryszarda Mardoń, Kazimierz Mazurek oraz Piotr Malinowski i Longin Bożeński. (ptr)