Kraśniczyn planuje z rozmachem

Termomodernizacja szkoły w Kraśniczynie, przebudowa oczyszczalni ścieków, remont jednego z mostów, wymiana oświetlenia ulicznego. Władze gminy mają ambitne plany na 2023 r. – W budżecie już znalazły się inwestycje na kwotę ponad 11 mln zł, na które mamy zewnętrzne dofinansowania, ale planujemy pozyskać jeszcze dodatkowe co najmniej 3 mln zł – mówi Monika Grzesiuk, wójt Kraśniczyna. Rada Gminy Kraśniczyn jednogłośnie przyjęła budżet na 2023 r.

– Ostatni rok to kolejny trudny czas dla samorządów, jednak dla naszej gminy pomimo tego należy go uznać za udany – ocenia Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn. – Na inwestycje w 2022 r. wydatkowaliśmy ponad 10,5 mln zł. To w przypadku tak małej gminy, o charakterze typowo rolniczym, ogromna kwota. Na prawie wszystkie inwestycje pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe, zarówno te krajowe jak i unijne. Tak też będzie w roku 2023 r. – dodaje.

W bieżącym roku gmina chce wydać na inwestycje jeszcze więcej, bo 14,5 mln zł. Na ten moment w budżecie już zagwarantowane jest na ten cel ponad 11 mln zł. – Przygotowujemy się do aplikowania w kolejnych naborach Polskiego Ładu na remonty dróg i czekamy na możliwości inwestowania środków z KPO – wyjaśnia wójt.

Na dziś w budżecie ujęto termomodernizację SP w Kraśniczynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (5 mln zł) w 90% finansowane z dotacji z „Polskiego Ładu”, przebudowę mostu na rzece Wojsławce, na co z „Polskiego Ładu” gmina pozyskała 3,5 mln zł, przebudowę dróg gminnych w Żułowie, Olszance i Brzezinach oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remonty dróg w Czajkach, Majdanie Surhowskim i Kolonii Surhów. Kraśniczyn planuje również przy udziale zewnętrznych funduszy wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie całej gminy, pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców oraz doposażenie Domu Kultury w altany, wiaty wystawienniczo-targowe oraz urządzenia do zabawy dla dzieci.

– Na ten ostatni projekt dostaliśmy 99 tys. zł dofinansowania w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej Gminy Kraśniczyn”, a całość zadania wynosi 156 tys. zł – wyjaśnia wójt Grzesiuk. – Do tego wspólnie z powiatem krasnostawskim chcemy również przebudować drogę powiatową na odcinku Franciszków-Majdan Surhowski – zapowiada .

W budżecie zabezpieczono też 500 tys. zł na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP w Brzezinach. (kg)