Krasnostawskie samorządy z milionami

Powiat krasnostawski, miasto Krasnystaw i sześć gmin wiejskich, w których przez lata funkcjonowały PGR-y, dostały kolejne dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W sumie blisko 13 mln zł. Wsparcie wynosi aż 98 proc. wartości planowanej inwestycji. Udział własny jest zatem niewielki.

W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować, wynosiła maksymalnie do 98 proc. kosztów inwestycji. Wymagany udział własny gminy popegeerowskiej to 2 proc. Gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, jeden do 5 mln zł wsparcia, drugi do 2 mln zł. Z kolei powiaty mogły dostać do 8 mln zł pomocy finansowej na jedno zadanie i do 2 mln zł na drugie.

Powiat krasnostawski dostał 3 999 914 zł na przebudowę trzech dróg. – Nie ukrywam, że jesteśmy zadowoleni z kolejnego wsparcia – mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. – Te pieniądze pozwolą nam zrealizować drogowe inwestycje w trzech gminach: Fajsławice, Rudnik i Łopiennik Górny. Będziemy chcieli jeszcze w tym roku te przedsięwzięcia zrealizować. Ważne, że dostaliśmy pieniądze na odcinek drogi w Żulinie, którego nie mogliśmy wykonać w minionym roku. Do zrobienia zostało około 300 metrów bieżących drogi, do granicy z powiatem chełmskim, który dołoży się do tej inwestycji.

Starosta Leńczuk podkreśla, że powiat krasnostawski dostał czwarte co do wielkości dofinansowanie spośród wszystkich powiatów z terenu województwa lubelskiego. – Jeśli chodzi natomiast o wszystkie samorządy z naszego powiatu, łączna kwota wsparcia na inwestycje sięga prawie 13 mln zł. Więcej pieniędzy przeznaczono na zadania w powiatach: chełmskim, zamojskim, tomaszowskim, parczewskim, lubartowskim i bialskim – dodaje A. Leńczuk.

Miasto Krasnystaw natomiast, dzięki pieniądzom z trzeciej edycji Polskiego Ładu dla samorządów popegeerowskich, przebuduje drogę na ul. Kickiego. Dofinansowanie wynosi 1 568 000 zł.

Z gmin powiatu krasnostawskiego dofinansowanie dostały: gmina Krasnystaw i Kraśniczyn – obie na dwie inwestycje oraz Fajsławice, Siennica Różana, Łopiennik Górny i Żółkiewka. Gmina Krasnystaw uzyskała 1 568 000 zł na budowę drogi w Krupem i 568 000 zł na przebudowę dróg w Białce. Z kolei Kraśniczyn otrzymał 842 800 zł na drogę w Olszance i 803 600 zł na drogę w Żułowie. Na bardzo ważną inwestycję dofinansowanie dostała gmina Łopiennik Górny, która rozbuduje drogę w Borowicy i wyremontuje most na rzece Rejka.

Wartość wsparcia to 1 960 000 zł. Identycznej wysokości dofinansowanie dostała gmina Żółkiewka, która „wyręczy” Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i przebuduje drogę powiatową w Celinie. Gmina Fajsławice z kolei dostała 1 715 000 zł na remont drogi Siedliska Pierwsze – Fajsławice. Na cyfryzację urzędu gminy oraz dalszą wymianę wodomierzy dotację w wysokości 1 938 885 zł uzyskała Siennica Różana. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here