Krasnostawskie sołectwa obsadzone

W siedmiu sołectwach miasta Krasnystaw zakończyły się wybory sołtysów. Zmienił się jeden – sołectwem Krakowskie Przedmieście pokieruje Magdalena Pizoń (na zdjęciu) związana ze stowarzyszeniem „Krasnostawianie”.

23 i 24 marca odbyły się wybory na sołtysów sołectw położonych w granicach miasta Krasnystaw. W zdecydowanej większości wygrali je dotychczasowi sołtysi. Małgorzata Orłowska nadal będzie sołtysem Przedmieścia Zastawie, Łukasz Bereza – Kolonii Krakowskie Przedmieście, Radosław Żebrowski – Przedmieścia Lubańki, Mirosław Wysocki – Przedmieścia Zakręcie, Paweł Antoniak – Kolonii Góry, a Róża Franaszczak – Przedmieścia Góry. Jedyna zmiana nastąpiła w sołectwie Krakowskie Przedmieście, gdzie Monikę Kędzierę, która nie kandydowała, zastąpiła Magdalena Pizoń, od lat związana ze stowarzyszeniem „Krasnostawianie”.

Pizoń jest absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i od urodzenia związana jest z Krasnymstawem oraz sołectwem Krakowskie Przedmieście. – Tutaj mieszka, tu chodziła do szkół, pracowała i prowadziła działalność gospodarczą w branży transportowej. Jest osobą pracowitą, rzetelną i sumienną i ma doświadczenie w pracy społecznej oraz wolontariacie. Ponadto przez kilka lat była członkiem miejskiej komisji mieszkaniowej, a także pracowała w miejskim zespole „Chmielakowym” – zachwala nową sołtys Marcin Wilkołazki, prezes stowarzyszenia Krasnostawianie i zarazem wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw.

Wraz z wyborem sołtysów ukonstytuowały się nowe rady sołeckie. W Przedmieściu Zastawie w jej skład weszli: Lucyna Żurek, Sławomir Wiącek, Zygmunt Mazurek; w Kolonii Krakowskie Przedmieście: Adam Bojarski, Marian Smyk, Dorota Mazur – Proskura; w Krakowskim Przedmieściu: Joanna Mazurek, Agnieszka Dziedzic, Wojciech Kowalczyk, Mariusz Podgórski; w Przedmieściu Lubańki: Konrad Kuzioła, Jan Kowalczyk, Agata Głowacka; w Przedmieściu Zakręcie: Sławomir Miszczak, Anna Kawęcka, Mieczysław Miszczak, Dorota Sysa, Emil Witkowski; w Kolonii Góry: Marek Komajda, Bogdan Bąk, Urszula Pyzowska; w Przedmieściu Góry: Wojciech Hus, Anna Ciechańska – Marucha, Leszek Szkałuba, Stanisław Ciechański, Radosław Grudzień. (kg)