Krasnystaw przyjmie imię błogosławionego

13 czerwca w krasnostawskim Rynku odbędą się uroczystości związane z 627. rocznicą otrzymania przez miasto Krasnystaw praw miejskich oraz nadania miastu Patrona – błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

Król Polski Władysław Jagiełło, aktem lokacyjnym z 1 marca 1394 r. wydanym w Krakowie, podniósł wieś Szczekarzów do rangi miasta. Przywilej lokacyjny Szczekarzowa (dopiero później zwanego Krasnymstawem) na prawie magdeburskim, nadawał mu podstawę prawną dla organizacji wewnętrznej i ustroju gminy miejskiej, a tym samym wyodrębnienia się mieszczaństwa.

Prawo niemieckie, zgodnie z założeniem, przyspieszyło rozwój miasta, wyłączało mieszczan spod władzy urzędników państwowych, a włączało pod jurysdykcję wójta. Świeżo lokowane miasto, stało się niezależne ekonomicznie od najbliższych wsi, rozrastało się demograficznie i przestrzennie, zwłaszcza, gdy uzyskiwało uposażenie w grunta. Pierwszy wójt Stanisław z Kozic, otrzymał 100 łanów, które miał rozdzielić zwłaszcza pomiędzy mieszczan. Wszystkie te okoliczności, jak również położenie młodego miasta przy szlaku handlowym, sprawiało, iż dysponowało wszystkimi niezbędnymi warunkami do dalszego rozwoju.

Prestiż i znaczenie Krasnegostawu podniosły m.in. liczne przywileje, ale także przeniesienie (zakończone w 1494 r.) tutaj siedziby biskupów chełmskich z Chełma. Ponad trzystuletni okres panowania biskupów chełmskich w Krasnymstawie stanowił istotny czas w życiu miasta oraz kościoła łacińskiego na ziemi chełmskiej. Nie tylko rezydowali tutaj biskupi, ale również działała kapituła katedralna, seminarium dla kleryków, jak również miało miejsce pięć synodów.

W tym roku przypada 627. rocznica otrzymania przez Krasnystaw praw miejskich, nadanych przez Władysława Jagiełłę w 1394 roku.

– Historia Krasnegostawu jest bardzo bogata – mówi Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw. – Miasto ma wielu obywateli, którzy zasłynęli swoją postawą i świadectwem życia w Polsce i poza granicami kraju. Jednym z nich jest błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski, który jest pierwszym krasnostawianinem wyniesionym na ołtarze. Jako syn krasnostawskiej ziemi jest naszym opiekunem i wzorem do naśladowania. Ks. Zygmunt Pisarski pozostawił głębokie przesłanie dla ludzkości.

Dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka. Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości – dodaje. Dlatego władze Krasnegostawu zdecydowały, że to właśnie ks. Pisarski zostanie Patronem Miasta. W 2020 r. burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk otrzymał dekret księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika zatwierdzający nadanie miastu Krasnystaw Patrona w osobie błogosławionego oraz ustanowienia

12 czerwca jako Święto Patronalne Miasta Krasnystaw. Dekret uzyskał akceptację Stolicy Apostolskiej i wszedł w życie z dniem 14 października 2020 r.

– Informujemy, że oficjalne uroczystości związane z 627 rocznicą otrzymania przez miasto Krasnystaw praw miejskich oraz nadania miastu Patrona w osobie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego odbędą się w dniu 13 czerwca 2021 r. w Rynku Miejskim, z zachowaniem reżimu sanitarnego – zapowiada Zieliński. Uroczystą mszę odprawi Arcybiskup Stanisław Budzik. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here