Krwiodawcy dzieciom

Świdniccy krwiodawcy nie tylko dzielą się najcenniejszym z leków, ale też starają się nieść radość najbardziej potrzebującym

Cyklicznie oddają krew, bo jak mówią, ratowanie życia innych to ich misja. Starają się pomagać także w inny sposób. Od lat zbierają fundusze na rzecz rodzin wielodzietnych, ubogich oraz domów dziecka. Mowa o krwiodawcach z „PZL-Świdnik”.


Krwiodawcy z Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który działa przy PZL-Świdnik od kilkudziesięciu lat systematycznie oddają krew potrzebującym. Swą pomoc kierują również do rodzin wielodzietnych, ubogich oraz dzieci z domów dziecka. Każdego roku podczas corocznych spotkań integracyjnych przeprowadzają zbiórkę słodyczy oraz organizują loterię fantową, z której pozyskane środki przekazują domom dziecka.
Podczas spotkania podsumowującego ubiegły rok udało się zebrać ponad 120 kg słodyczy, które trafiły do placówek w Rybczewicach, Woli Gałęzowskiej oraz Lublinie, a pieniądze z loterii fantowej – 5,3 tys. zł – krwiodawcy przekazali na zakupy dla tych placówek. – W ciągu  ostatnich lat przekazaliśmy  ponad 800 kg słodyczy i zakupiliśmy najbardziej potrzebne rzeczy na kwotę ok. 50 tysięcy zł. Pomaganie tym, którzy są w potrzebie, jest tak samo naszą misją, jak oddawanie krwi – mówi prezes Klubu, Andrzej Słotwiński. (w)