Kryminalni poszukują chemika

Ciekawa praca i warunki rozwoju zawodowego. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poszukuje policjanta do pełnienia służby w zespole chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.


Funkcjonariusze, którzy mają wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne z tytułem magistra mogą starać się o przyjęcie do zespołu wykonującego badania i wydającego opinie kryminalistyczne w (po ukończeniu 1,5 rocznego okresu szkolenia) obejmujących: badania jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikację metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych, badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów, badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji, badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych, uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia śladów i dowodów w sposób techniczny i procesowy.

– Zainteresowani mogą się zgłaszać do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie, tel. 47 811-43-01 lub przesłać list motywacyjny, CV oraz informację o przebiegu służby na adres e-mail: laboratorium@lu.policja.gov.pl – wyjaśnia podinsp. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. LT