Ks. Stanisław Szozda nie żyje

W wieku 62 lat zmarł ks. mgr Stanisław Szozda. Był wikariuszem – seniorem w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.

Ks. Stanisław Szozda urodził się 25 lutego 1955 roku w Krasnymstawie. W 1982 r. po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Przed objęciem urzędu w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie ks. Stanisław Szozda pełnił posługę w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lublinie. Do Chełma został przeniesiony 1 lipca 2014 r. dekretem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Ks. diakon mgr Łukasz Gron, pochodzący z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, misjonarz na południowej Ukrainie w Diecezji Odesko-Symferopolskiej wspomina ks. Szozdę jako dobrego, życzliwego i otwartego człowieka.
– Przed kilku laty trzymał w rodzinnym gospodarstwie, po swoich rodzicach piękne polskie konie rasy małopolskiej, które były miłością Jego życia – wspomina ks. Łukasz Gron.

– O Jego dobroci i chęci pomocy biednym i potrzebującym może świadczyć fakt, iż na własne oczy widziałem jak kiedyś wspomógł bezdomnego znaczną ofiarą finansową. Również mnie – za kleryckich czasów – jako kleryka pochodzącego z parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, w której pracował przez ostatnie dwa lata, wspomógł kilkakrotnie finansowo. Był otwarty i dobry. Zawsze zapraszał mnie i innych księży, wikariuszy i proboszcza, pracujących w parafii, na kawę i ciastko do swego mieszkania na plebanii. Dobry człowieku i kapłanie za dobrą pracę na Niwie Pana – Spoczywaj w Pokoju.
W czasie swojego życia ks. Szozda był wikariuszem w parafiach w: Radzięcinie, Godziszowie, Cycowie, Wojsławicach, Siedliszczu, Tarnogórze, Puławach, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, a także proboszczem w Borowicy (4.07.1998 – 18.06.2001)
i Olchowcu (25.04.2003 – 23.06.2007).
Ks. Szozda zmarł w czwartek (21 lipca) w szpitalu w Zamościu. (opr. mo)