Ksiądz prof. Szostek honorowym obywatelem Lublina?

Ks. prof. Andrzej Szostek

O nadanie tytułu honorowego obywatela Lublina księdzu profesorowi Andrzejowi Szostkowi, byłemu rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, apeluje grupa radnych klubu Krzysztofa Żuka. – Na razie nie jest to możliwe, ale nie wykluczamy, że stanie się tak po ustaniu epidemii – odpowiadają urzędnicy. Radni PiS na razie nie odnoszą się do sprawy, ale jeśli stanie ona na sesji zapewne dojdzie do burzliwej debaty, jak przed rokiem w sprawie honorowego obywatelstwa dla o. Ludwika Wiśniewskiego, przeciwko czemu zagłosował cały klub PiS.

– Prosimy o rozpoczęcie procedury przyznania tytułu honorowego obywatela Lublina księdzu profesorowi Andrzejowi Szostkowi, wybitnemu etykowi i filozofowi, od lat związanemu z naszym miastem. W sytuacji poważnego kryzysu autorytetów: zarówno świeckich jak i duchownych, osoba księdza profesora stanowi wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Uważamy, że inicjatywa uhonorowania zaszczytnym i najważniejszym tytułem tak wybitnej postaci, która przez dziesięciolecia popularyzuje polską naukę oraz głosi wartości etyczne i moralne na całym świecie, to ogromny zaszczyt dla Naszego Miasta i jego społeczności – uzasadniają swój wniosek radni: Marcin Nowak, Monika Kwiatkowska, Maja Zaborowska i Jadwiga Mach z klubu radnych Krzysztofa Żuka.

Rajcy przypominają, że ksiądz Szostek jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. – w tym Krzyża Kawalerskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medalu Komisji Edukacji Narodowej czy w ostatnim czasie Medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego – wyliczają. Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta, odpowiadając na pismo radnych przypomniał, że uroczystość nadania honorowego obywatelstwa ma wyjątkową rangę, a także odbywa się przy udziale wielu wybitnych osobistości. – Niestety, obecna sytuacja oraz związane z nią przepisy z udziałem publiczności, stanowią istotną przeszkodę w organizacji tego typu wydarzenia. W związku z tym inicjatywa nie może zostać aktualnie zrealizowana – przyznał Wojewódzki. Miasto nie wyklucza jednak, że w przyszłości ks. Szostek zostanie honorowym obywatelem Lublina. – Jesteśmy przychylni tego typu przedsięwzięciom – zapewnił Wojewódzki.

Jeśli sprawa faktycznie stanie kiedyś na sesji rady miasta, to biorąc pod uwagę toczący się w Polsce spór wokół środowisk nieheteronormatywnych i klarowne stanowisko w tej kwestii ks. prof. Szostka, będące w kontrze wobec chociażby przekazu KUL, prawdopodobnie propozycja uhonorowania ks. Szostka, spotka się ze sprzeciwem radnych PiS, podobnie jak było przed rokiem, kiedy rada przyznawała honorowe obywatelstwo o. Ludwikowi Wiśniewskiemu nieprzychylnemu rządom „dobrej zmiany”. Szef klubu PiS Piotr Gawryszczak zarzucił wówczas o. Wiśniewskiemu, że opowiedział się przeciwko projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, nazywając zachowanie zakonnika skandalicznym, a radny Stanisław Brzozowski wytykał radnym kolacji, że chcą mieć „swojego” bohatera, który wyraża się negatywnie o stronie związanej z Prawem i Sprawiedliwością.

Ksiądz Szostek przez wiele lat był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w latach 2004-2010 był rektorem uczelni. Jesienią 2020 roku odszedł z KUL, na znak protestu i solidarności z ks. prof. KUL Alfredem Wierzbickim, który poręczył za aresztowanego aktywistę LGBT Michała Sz., ps. Margot. Kolegium Rektorskie KUL uznało, że wypowiedzi ks. prof. Wierzbickiego towarzyszące tej sprawie, szkodzą misji uczelni i powinny zostać zbadane przez jej rzecznika dyscyplinarnego. – Nie potrafię kontynuować współpracy z uczelnią, której władze tak krzywdząco traktują swego profesora – i to etyka, który właśnie z bliskich mi racji etycznych ma odwagę zabierać głos w sprawach moralnie doniosłych w Polsce i w Kościele” – napisał do rektora KUL, ks. prof. Andrzej Szostek, rezygnując z dalszej współpracy z KUL.

Obecnie prof. Szostek pracuje w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest wybitnym naukowcem, ale jednocześnie postacią dość kontrowersyjną. Część katolików uważa, że niektóre poglądy księdza Szostka są niezgodne z nauką Kościoła. Na przykład jesienią 2020 roku w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” powiedział, że „gniew kobiet jest uzasadniony”, nawiązując do protestów przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

Andrzej Szostek urodził się w grudniu 1945 toku w Grudziądzu. W 1969 roku został magistrem filozofii, jego promotorem był Karol Wojtyła. W 1978 toku ks. Szostek obronił doktorat, w 1989 roku został doktorem habilitowanym, a w 1997 roku został profesorem belwederskim, odbierając nominację z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Lublin ma 15 honorowych obywateli. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się m.in.: św. Jan Paweł II, , doktor Wanda Półtawska, Ryszard Kaczorowski – prezydent Polski na uchodźstwie, ojciec Hubert Czuma czy profesor Norman Davies – znany historyk. Ostatni tytuł honorowego obywatela Rada Miasta Lublin przyznała w ubiegłym roku. Jego laureatem zostali ojciec Ludwik Wiśniewski i prof. Giuseppe Guarnaccia – wybitny okulista. BR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here