Kto hołubi ludzi starszych?

Trwa zbieranie zgłoszeń do ósmej edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Przyjmowane są do 20 września.


Lubelskie placówki, lokale i instytucje od ośmiu lat starają się o miejski certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Pod uwagę brana jest m.in. oferta produktów i usług dostosowanych do potrzeb osób starszych, dedykowane im zniżki i promocje czy łatwy dostęp do lokalu, bez barier architektonicznych.

– Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie certyfikatu i jego terminowe doręczenie do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin (Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin) lub przesłanie na adres mailowy (rada.seniorow@lublin.eu) z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2019 r. – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej miasta w zakładce „seniorzy”. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r. Do tej pory ważne przez rok certyfikaty „Miejsca Przyjaznego Seniorom” wydano już 353 podmiotom. Kandydatów w konkursie może zgłaszać każdy mieszkaniec Lublina. (EM.K.)