Kto wyremontuje cmentarne alejki?

Urząd Miasta Lublin szuka wykonawcy infrastruktury technicznej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71. Do wymiany jest m.in. popękana, asfaltowa nawierzchnia alejek.

W planach jest m.in. wykonanie nowej konstrukcji alejek wraz z obrzeżami i krawężnikami i wyasfaltowanie alejek gruntowych, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci wzdłuż głównej alei czy wykonanie na niej pasa zieleni. Rozbudowana ma być instalacja wodociągowa z punktami poboru wody i ulepszony system odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne.

Zaplanowano również usunięcie niektórych drzew i wykonanie nowych nasadzeń m.in. krzewów tworzących żywopłot. Do usunięcia przeznaczono 25 drzew  takich gatunków jak np. klony, orzechy włoskie czy brzozy. W zamian wzdłuż głównych alejek mają być posadzone sadzonki lipy drobnolistnej (43 drzewa) i 90 krzewów ligustru pospolitego.

W planach jest też nowe oświetlenie alei głównej i alejek bocznych – na cmentarzu pojawią się 4,5-metrowe latarnie. Na oferty wykonawców urzędnicy czekają już tylko do 16 lipca. (EM.K.)