Ku pamięci

Prezydent Chełma zaprasza na uroczystość związaną z 78. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę połączoną z Dniem Sybiraka.

Uroczystości odbędą się 15 września przy udziale chełmskiego oddziału Związku Sybiraków. Rozpoczną się o godz. 10 mszą świętą w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. O godz. 11. nastąpi złożenie wieńców pod Pomnikiem Sybiraków przy ul. Pocztowej, a następnie o godz. 11.20 pod tablicą upamiętniającą więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB przy ul. Reformackiej 27A.
Tego dnia w godz. 11-13 mieszkańcy będą mogli zwiedzić ekspozycję „Chełmska bezpieka i jej ofiary” w budynku przy ul. Reformackiej 27A, w którym od połowy 1945 roku do 1956 roku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. To tam więzieni byli żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowego podziemia. (opr. mg)