Kumowa Dolina nie do poznania

To może być prawdziwe centrum kultury. Trwają prace nad projektem przebudowy amfiteatru w Kumowej Dolinie. Chełm może zyskać kolejny nowoczesny obiekt.

Od kilku tygodni trwają prace projektowe związane z wykonaniem kolejnej miejskiej inwestycji kulturalnej – modernizacją amfiteatru w Kumowej Dolinie. Realizację szacowanego na 13 mln zł projektu miasto chce współfinansować w ramach funduszy unijnych, a pierwsze umowy na dofinansowanie zostały już podpisane. Przedstawiciele wyłonionego w przetargu biura projektowego „Studium” z Warszawy systematycznie odwiedzają Chełm, uzgadniają z urzędnikami i pracownikami Chełmskiego Domu Kultury szczegóły oraz prezentują własne rozwiązania. Ostatnie takie spotkanie odbyło się przed kilkoma dniami.
– Zapowiada się naprawdę ciekawy projekt, który nie tylko pozwoli na ponowne uruchomienie tego miejsca, ale znacznie zmieni jego wygląd, poprawiając funkcjonalność obiektu i otoczenia – mówi prezydent Chełma, Agata Fisz. – Będziemy mieli w Chełmie profesjonalny amfiteatr, a Kumowa Dolina stanie się kolejnym centrum kultury.
Przedstawione przez projektantów pomysły mają na razie charakter koncepcji. Dopiero po szczegółowych uzgodnieniach zostaną naniesione na docelowy projekt techniczny. Znamy jednak już jego wstępne założenia. Najwięcej prac może pochłonąć przebudowa budynku, sceny i widowni amfiteatru. Sam budynek, wykorzystywany przed laty m.in. jako miejsca hotelowe, ma stać się kolejnym obiektem kultury. W tym celu wyburzeniu ulegnie część ścian wewnętrznych, co pozwoli wykonać obszerne pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia artystyczne i kulturalne. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych; pojawią się w nim winda, poczekalnia dla rodziców, garderoby dla artystów, nowe sanitariaty i pracownie dla dzieci i młodzieży. Na jednej z trzech kondygnacji budynku może zostać wyznaczone miejsce na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzającego stokiem narciarskim. W piwnicznej części budynku mają powstać toalety, których wielkość określają m.in. przepisy dotyczące organizacji imprez masowych w tego typu obiektach. Wygląd zmieni elewacja budynku, a nad jej frontowym wejściem, ma pojawić się nawiązujący stylem artystycznym do epoki powstania amfiteatru neon świetlny z napisem Kumowa Dolina.
Na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych zostanie przebudowana scena, wyposażona w nową podłogę, zadaszenie, konstrukcje na nagłośnienie i oświetlenie, nowe wejścia oraz kurtyny umożliwiające osłonięcie boków sceny w przypadku złych warunków atmosferycznych. Ogromne zmiany czeka też widownia. W miejsce połamanych i spróchniałych ławek mają pojawić się nowe, stylowe drewniane podesty. Bardzo prawdopodobne, że zwiększona zostanie liczba rzędów, zaś znajdujący się obecnie pośrodku widowni budynek akustyka zostanie rozebrany. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt spełniający współczesne wymogi techniczne. Prace mają dotyczyć także otoczenia amfiteatru. Projekt obejmuje wymianę ogrodzenia, budowę nowego oświetlenia, alejek, parkingów i dojazdu do amfiteatru. We wschodniej części wygrodzonego terenu znajdą się nowe alejki, altany, plac zabaw i inne elementy małej architektury. Urok miejsca mają podkreślać liczne „elementy” świetlne, w tym m.in. podświetlenia części drzew. Znaczna część projektu to nowe rozwiązania techniczne związane z ogrzewaniem budynku, przebudową sieci elektrycznych, teletechnicznych itd. W północnej części amfiteatru natomiast, tuż za ogrodzeniem, może powstać teren dla kamperów – oświetlone miejsce z dostępem do energii elektrycznej i wody.
– Jest to duży projekt, przy którym pojawia się szereg innych ciekawych pomysłów. Są one weryfikowane właśnie na etapie prac nad dokumentacją projektową – mówi prezydent Fisz. – Bez wątpienia będzie to kolejne miejsce, po przebudowie „Zorzy”, ChDK, czy biblioteki, które odzyska swój blask i stanie się ośrodkiem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta.
Jak mówią urzędnicy, więcej szczegółów dotyczących nowego wyglądu amfiteatru oraz aranżacji jego otoczenia powinniśmy poznać pod koniec br., już po przygotowaniu przez projektantów dokumentacji technicznej. Umożliwi ona wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Prace planowane są na przyszły rok. (ptr)