Kumowa Dolina wypięknieje

Jest już pozwolenie na budowę dotyczące modernizacji amfiteatru w Kumowej Dolinie. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. Warszawskie biuro projektowe przygotowało już pełną dokumentację. Wiemy, jak będzie wyglądał amfiteatr po przebudowie.

Przed kilkoma dniami wydane zostało pozwolenie na budowę dla inwestycji dotyczącej przebudowy amfiteatru w Kumowej Dolinie. Chodzi o miejski projekt o nazwie „Chełmski Łańcuch Kreatywności”, który ma dotyczyć kompleksowej modernizacji obiektu wraz z otoczeniem. Dokumentację techniczną opracowywało wyłonione w przetargu biuro projektowe „Studium” z Warszawy.
– Prace te zostały już zakończone i wydane zostało pozwolenie na budowę. Daje to nam zielone światło do dalszych działań, w tym przystąpienia do procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy, a więc rozpoczęciem prac budowlanych – mówi prezydent Chełma, Agata Fisz. – Zapowiada się naprawdę ciekawa inwestycja, która nie tylko pozwoli na ponowne uruchomienie tego miejsca, ale znacznie zmieni jego wygląd. Będziemy mieli w Chełmie profesjonalny amfiteatr, a Kumowa Dolina stanie się kolejnym centrum kultury.
Założenia miejskiego projektu przewidują przebudowę budynku, sceny i widowni amfiteatru. Sam budynek stać się ma kolejnym obiektem kultury, gdzie pojawią się nowe pracownie zajęć twórczych. W tym celu wyburzeniu ulegnie część ścian wewnętrznych, co pozwoli na powstanie obszernych pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia prowadzone przez Chełmski Dom Kultury. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, pojawi się w nim poczekalnia dla rodziców, garderoby dla artystów, nowe sanitariaty i pracownie dla dzieci i młodzieży. Wygląd może zmienić elewacja budynku, a nad jej frontowym wejściem ma pojawić się nawiązujący stylem artystycznym do epoki powstania amfiteatru neon świetlny z napisem Kumowa Dolina.
Na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych kompleksowo zostanie przebudowana scena. Ogromne zmiany czekają też widownię. W miejsce połamanych i spróchniałych ławek mają pojawić się nowe, stylowe podesty, a swój kształt zmieni także sam układ trybun. Prace mają objąć również otoczenie amfiteatru, w tym wymianę ogrodzenia, budowę nowego oświetlenia, chodników, parkingów, dojazdu do obiektu oraz zagospodarowanie zieleni. We wschodniej części wygrodzonego terenu znajdą się nowe alejki, altany, plac zabaw i inne elementy małej architektury. Natomiast w północnej części amfiteatru powstać ma teren dla camperów.
Realizację szacowanego na około 13 mln zł projektu miasto chce współfinansować z funduszy unijnych w ramach RPO WL. Prace budowlane są planowane na 2018 rok. (ptr)