Kupując, pomagajmy innym

22 czerwca, na placu przed Trybunałem Koronnym w Lublinie, odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Swoje wyroby lublinianom zaprezentowali pracownicy spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej oraz centr integracji społecznej. Wśród ponad trzydziestu stoisk wzrok przechodzących przyciągały szczególnie kolorowe poduszki i kocyki. To wyroby Spółdzielni Socjalnej Progres z Białej Podlaskiej przedmioty nie tylko ładne, ale w całości wykonane w Polsce, z naszych, krajowych materiałów.
– Prezentowane na targach wyroby wykonywane są przez osoby w trudniejszej sytuacji życiowej: niepełnosprawne bądź długotrwale bezrobotne, które nie mogły odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Kupując ich solidnie wykonane i ładne wyroby mamy gwarancję, że naprawdę komuś pomagamy – mówi Małgotrzata Mądry, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Od ponad roku wybrane produkty z naszego województwa oznaczane są Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Czerwone serduszko na tle kodu kreskowego informuje klientów o tym, że ich zakup to dobrze wydane pieniądze i pomoc dla innych. W Lublinie takim logo mogą poszczycić się wyroby: Przedsiębiorstwa Społecznego ProBono, Santiago Cafe i Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego. Wkrótce dołączą do nich kolejne podmioty. Wtorkowe targi realizowane były w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, RPO WL na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(EM.K.)