Kurator za przeprowadzką

Jest zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty na zmianę siedziby Szkoły Podstawowej nr 11. W wakacje placówka ma przenieść się z ul. Wolności 20 do budynku przy ul. Powstańców Warszawy 10, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Lubelski Kurator Oświaty nie dopatrzył się nieprawidłowości i pozytywnie zaopiniował przeprowadzkę Szkoły Podstawowej nr 11 do lepiej wyposażonego i będącego po modernizacji budynku ZSO nr 6 przy ul. Powstańców Warszawy. „Jedenastka” w nowej siedzibie rozpocznie funkcjonowanie od 1 września br.
Przeprowadzka SP nr 11 do budynku ZSO nr 6 rodziła się w bólach. Pomysł urzędników spotkał się z brakiem akceptacji ze strony grona pedagogicznego „Szóstki”. Mimo protestów urzędnicy nie zrezygnowali z działań i doprowadzili sprawę do końca. Rada miasta zdecydowaną większością głosów przychyliła się do zmiany siedziby „Jedenastki”, przyjmując uchwałę intencyjną.
– Kolejnym krokiem będzie przyjęcie uchwały ostatecznej – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. – Po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, uchwała wejdzie w życie. W budynku przy ul. Powstańców Warszawy uczniowie SP nr 11 będą mieli zdecydowanie lepsze warunki do nauki, niż w obecnie zajmowanym przy ul. Wolności 20. Poprawi się też komfort pracy nauczycieli.
Od 1 września w obecnym budynku ZSO nr 6 rozpocznie funkcjonowanie Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi. Z kolei budynek przy Wolności zostanie zaadaptowany na potrzeby żłobka „Chełmskie Niedźwiadki”. (ps)