Kuratorium wzmaga kampanię informacyjną

Ustawa o reformie oświaty przeszła drogę legislacyjną. Kuratorium rozpoczyna kolejny cykl spotkań z samorządowcami. Uruchomiło też specjalną infolinię.
W pierwszej turze konferencji informacyjnych uczestniczyli samorządowcy, nauczyciele i rodzice. W całym województwie odbyły się 32 takie zebrania. – To była bezpośrednia rozmowa w gronie osób, które z jednej strony mają tę zmianę realizować, a z drugiej strony również ich ta zmiana dotyczy – mówi Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Założenia reformy przedstawiali zebranym na spotkaniach specjaliści z kuratorium. – Te spotkania stanowią dla nas wielką wartość, bo w bezpośredni sposób mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach funkcjonują placówki oświatowe w województwie lubelskim – dodaje kurator. Pierwszy wniosek, jaki się po nich nasuwa, to fakt drastycznie malejącej liczby uczniów w całym województwie. Według danych urzędu statystycznego na przestrzeni lat 2010 -2015 liczba uczniów w województwie lubelskim zmniejszyła się o 10,4 procent.
Przed samorządowcami stoi niezwykle trudne zadanie, bo to na ich barkach spoczywa ustalenie nowych obwodów i sieci szkół. Zaproponowany układ sieci szkół dodatkowo zaopiniować muszą, i to w odpowiednich terminach, związki zawodowe i kurator.
Kuratorium zaczyna kolejny cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami samorządów. Jedno z większych zebrań z tego cyklu odbędzie się 25 stycznia w Sali Błękitnej LUW. –Chcemy z pomocą radców prawnych przekazać najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzania w życie uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego – mówi kurator Teresa Misiuk. Dodatkowo lubelskie kuratorium uruchomiło dla wszystkich zainteresowanych reformą nową formę kontaktu poprzez pocztę elektroniczną:reformaedukacji@kuratorium.lublin.pl i numer telefoniczny: 81 53 85 225 – Zapewniamy wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny, że nikt nie zostanie bez odpowiedzi. Jesteśmy do dyspozycji tak długo, jak to będzie potrzebne – deklaruje kurator.
Przy Kuratorium swoje działanie rozpoczyna również Zespół Koordynatorów czuwających nad wdrażaniem reformy w składzie: wicekurator Ryszard Golec, dyrektor wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Jolanta Misiak oraz wizytator Anna Koper. Według zapewnień przedstawicieli lubelskiego kuratorium wprowadzana obecnie reforma edukacji jest rozłożona w czasie, zaplanowana i nie ma gwałtownego charakteru. – 1 września 2017 roku uczniowie klasy szóstej stają się uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej, a tym samym nie ma już naboru do pierwszej klasy gimnazjum i rozpoczyna się proces wygaszania tego typu szkoły. Druga zmiana jest taka, że 1 września br. będą mogły rozpocząć działalność branżowe szkoły pierwszego stopnia. Pojawi się też nowa podstawa programowa w szkole podstawowej – wyjaśnia kurator Teresa Misiuk. – Uczniowie gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum w tym roku szkolnym, spokojnie ją w systemie gimnazjum dokończą. Wobec nich nie zachodzą i nie występują żadne zmiany. Zmiany dotyczące liceów i techników zaplanowane są na kolejne lata – dodaje lubelski kurator. Założeniem zmian w systemie edukacji jest szkoła jak najbliższa ucznia, z nielicznymi klasami i w systemie jednozmianowym. Zmiany dotyczyć będą również sposobu naliczania subwencji oświatowej, która obecnie naliczana jest na jednego ucznia, a docelowo ma być przyznawana dla oddziału klasowego. Wzrośnie również waga subwencji dla klas 1-3. Dodatkowo zostaną nią objęte również sześciolatki
(EM.K.)