Lądowisko do poprawki

Chełmski szpital musi dostosować swoje lądowisko dla śmigłowców do nowych przepisów. Chodzi m.in. o montaż oświetlenia umożliwiającego nocne starty i lądowania. Bez tego placówka nie będzie mogła prowadzić SOR-u.

Powstało pod koniec 2010 roku, ale dopiero kilka miesięcy później zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego i oficjalnie uruchomione. Otrzymało nazwę „Chełm – Szpital”, bo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lecznicy i jest inwestycją na wagę ludzkiego życia. Z lądowiska o każdej porze dnia i nocy mogą korzystać jednostki ratownicze i sanitarne, których masa startowa nie przekroczy 5700 kg. Chwilowo jednak zostało wyłączone z użytkowania z uwagi na konieczny remont.

Zgodnie z nowelizacją ustawy szpitalne oddziały ratunkowe powinny mieć lądowisko dla helikopterów i kierownika lekarza po medycynie ratunkowej. Na wybudowanie lub modernizację istniejącego lądowiska szpitale mają czas do końca przyszłego roku. Chełmska placówka musi zatem przebudować i dostosować swój obiekt do nowych przepisów, bo bez tego nie będzie mogła prowadzić SOR.

Remont ruszył. Prace, na które samorząd województwa przekazał środki, obejmują m.in. wymianę oświetlenia nawigacyjnego i okablowania, podświetlenia lądowiska oraz montaż kostki na powiększonym obszarze i nowe, odpowiednie oznakowanie. Nowe lądowisko ma spełniać wszystkie wymogi i podnosić poziom bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej w regionie. (pc)