Laski Bruskie – Ciekawostki lokalne (65)

Laski z lasku
„Datowane na 1827 rok. Wówczas Laski. Gwarowo: lasek bruski”.
B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej, Wrocław 1988

64 neofitów
„W kwietniu 1905 roku car Mikołaj II ogłosił słynny ukaz tolerancyjny (według założeń zawartych w dokumencie na terenie państwa Mikołaja II miała panować wolność wyznaniowa – ad). Skorzystało z niego ponad tysiąc unitów w parafii sosnowickiej i 14 maja przeszło z prawosławia na katolicyzm. W tym były 64 osoby z Lasków Bruskich”.
J. Geresz, Z dziejów Sosnowicy i okolic, Sosnowica 2002

Polacy i Rusin
„Według spisu z 30 września 1921 r. Bruski Lasek kolonia należała do gminy Turno. Posiadała 10 domów i 11 innych budynków z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 112 osób, w tym 56 mężczyzn oraz 56 kobiet, w tym 74 rzymskokatolików i 38 prawosławnych. 111 osób deklarowało narodowość polską, a 1 rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Wyrok na czerwonoarmistach
„Zimą 1943 roku żandarmi z posterunku w Sosnowicy zastrzelili na polu 3 jeńców radzieckich. Zwłoki pochowano na miejscowym cmentarzu (…) W czasie wojny, w Lasku Bruskim zniszczone zostało jedno gospodarstwo. Według pisma gminy Wołoskowola z 1945 roku straty wojenne w tej wsi wyniosły 1.500 zł”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Panie w większości
Jak informuje ten sam autor: „Ankieta z 1949 roku podaje, że w miejscowości żyło: 12 dzieci do lat 7, 19 dzieci do lat 14, 52 kobiet i 44 mężczyzn. Łącznie we wsi mieszkało 140 osób, w tym 138 Polaków i 2 Ukraińców”. (opr. ad)