Laureatka z „Bronka”

Do olimpiady Katarzynę przygotowała p. Aneta Jagieła

Katarzyna Kowalczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, znalazła się wśród siedmiorga laureatów okręgowego etapu Olimpiady Filozoficznej i 14 kwietnia będzie reprezentowała nasze województwo na ogólnopolskim finale w Warszawie.


Droga do finału nie była prosta. W pierwszym etapie olimpijskich zmagań Kasia dokonała analizy jońskiej, arystotelesowsko-ptolemejskiej, kopernikańskiej i darwinowskiej wizji świata, aby przejść do rozważań nad współczesnymi dylematami naukowców i zakończyć wnioskami z encykliki Fides et ratio Jana Pawła II. Za dwudziestodwustronicową pracę dostała się do etapu okręgowego. Tu musiała zmierzyć się z uczniami z całego województwa, rozwiązując test filozoficzny i pisząc esej. W ostatnim etapie olimpiady będzie miała za zadanie obronić napisaną wcześniej pracę oraz odpowiedzieć na zadane przez komisję konkursową pytania. Opiekunką uczennicy jest Aneta Jagieła, nauczyciel języka i filozofii. (opr. w.)