Laury dla młodych poetów

Zespół Szkół w Strachosławiu (gmina Kamień), jak co roku gościł młodych uczestników XIV Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołysz pod nazwą „Złote Pióro”.

Turniej, współorganizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i wspierany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Kamieniu, który sfinansował wydruk antologii wierszy uczniowskich pt. „Ile trwa moment?”. Jurorami konkursu byli Waldemar Taurogiński i Danuta Makaruk. Laureaci w kategorii szkoła podstawowa: 1. Patrycja Wilgos (ZS Białopole), 2. Julia Krasowska (ZS Białopole), Pola Kunka (ZS Żółtańce). Wyróżnienia: Katarzyna Luty ( ZS Wojsławice), Lena Krasowska (ZS Białopole). Laureaci w kat. gimnazjum: 1. Ewelina Gwarda (Gimnazjum nr 1 Chełm), 2. Aleksandra Sieniawska (ZSO Dorohusk), 3. Sylwia Sulej (ZS Wojsławice). Wyróżnienie: Marcin Lackowski (ZS Wojsławice). Wyróżnienia w kat. szkoła ponadgimnazjalna: Bartłomiej Chudoba (III LO Chełm) i Julia Trubacz (II LO Chełm). Nagrodzonym uczniom Halina Graboś, poetka z Kamienia wręczyła własne tomiki poezji. Imprezę uświetnił występ, przygotowany przez Beatę Kołosińską i Roberta Gałana – pomysłodawcę i organizatora konkursu. Występ poświęcony był pamięci Arkadiusz Sanna, zmarłego niedawno chełmskiego pisarza i poety, od lat związanego z konkursem „Złote Pióro”. Patronem medialnym konkursu był „Nowy Tydzień”. (opr. mo)