Laury za puszczę

Prof. Katarzyna Smyk

Projekt badawczy „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej” został uhonorowany wyróżnieniem w prestiżowym ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2017”. Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, była jego głównym kierownikiem i opiekunem naukowym.


Projekt „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej”, realizowany w latach 2016-2017 w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przez kilkunastoosobowy interdyscyplinarny zespół badaczy z różnych ośrodków naukowych i muzealnych Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski, pod względem naukowym prowadzony przez prof. K. Smyk, został jednym z laureatów w kategorii „Projekty naukowo-badawcze”.

Omówienie i prezentacja wyników projektu dostępne są na stronie: http://dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl/publikacja.

Celem konkursu „Sybilla” jest promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea poprzez wybór najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej, jak również wyrażenie uznania dla autorów szczególnych dokonań muzealnych.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizuje go Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. MG