Learning for Life w „piątce”

Konferencja podsumowująca projekt w SP nr 5 w Świdniku

Jak najefektywniej łączyć zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i jak rozwijać inteligencję wielorakie? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznali uczestnicy projektu „Learning for Life”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku.

Młodzież ze Szkoły Podstawowa nr 5 w Świdniki wspólnie z Uniwersytetem Kraju Basków, włoską organizacją Pixel oraz szkołami z Hiszpanii, Portugalii i Rumunii realizuje projekt Erasmus+ KA2 „Learning for Life”.

– Główną ideą, która przyświeca temu działaniu, jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie edukacji. Wspólnie zgłębialiśmy tematykę i wcielaliśmy w życie metody kształcenia opartego na Problem Based Learning, czyli nauczaniu metodą rozwiązywania problemów oraz rozwijania inteligencji wielorakich (Multiple Intelligences) – tłumaczy Marcin Paśnikowski, anglista i koordynator projektu.

W ramach projektu stworzono 12 zestawów dydaktycznych, które łączą elementy podstawy programowej z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, doskonalą umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijają tzw. kompetencje miękkie

– Podczas realizacji projektu udało nam się zachęcić do współpracy 20 szkół europejskich, 125 nauczycieli i ponad 1650 uczniów, którzy testują stworzone zestawy – dodaje M. Paśnikowski.

W ubiegłym tygodniu w „piątce” odbyła się konferencja promująca rezultaty projektu. Udział w niej wzięli profesorowie z UMCS, którzy opowiadali o rozwijaniu kompetencji miękkich i inteligencji wielorakich. Były też warsztaty poprowadzone przez nauczycieli SP nr 5 na temat pracy zespołowej w chmurze oraz interaktywności z komórką lub bez, a uczniowie zaprezentowali rezultaty powstałe z pracy nad 4 wybranymi zestawami dydaktycznymi. Podczas ich pracy powstały broszury informacyjne, gazetka internetowa, kuchenki solarne oraz zielnik i woreczki na suszone zioła. W konferencji wzięli udział nauczyciele uczący w szkołach podstawowych i średnich Świdnika, Mełgwi, Jackowa i Dominowa. (w)