Legia rekrutuje na KUL

Legia Akademicka ogłasza nabór na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Chętni przejdą test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i test motywacyjny. Muszą stawić się 11 marca na terenie byłej jednostki wojskowej na Majdanku, w kampusie KUL, mieć ze sobą suchy prowiant, wodę, ciemne ubrania do zniszczenia, wygodne, wysokie buty, np. glany lub „desanty”. Wszystko to powinno być zapakowane w jeden plecak. Warunkami przystąpienia do naboru jest pełnoletność, niekaralność, polskie obywatelstwo oraz posiadanie ubezpieczenia NNW.
Legia Akademicka to ochotnicza formacja wojskowa, utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. 26 listopada 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał nazwę 36 Pułk Piechoty. Legię powołano do życia powtórnie w 1929 roku jako organizację przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce, rozwiązano w sierpniu 1932 roku i reaktywowano w 1937 roku. Jej struktury były obecne w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wilnie i Lwowie. Najważniejsze dla organizacji są aktywne działania w zakresie umacniania niepodległości kraju, promowanie obywatelskiego wychowania, chrześcijaństwa, patriotyzmu; profesjonalne przygotowanie do służby wojskowej, współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze.
Na KUL Legia Akademicka została reaktywowana 10 lat temu. Wielu byłych członków tej organizacji obecnie pełni służbę w Wojsku Polskim, Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej. Joanna Niećko