Lekcje przy łóżkach

Pod koniec maja br. Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie świętował swoje 60-lecie.


Działająca przy szpitalu ośmioklasowa Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nosi imię Marii Grzegorzewskiej, pierwszej w Polsce kierownik szkoły specjalnej, pedagog i profesor UW. Placówka, w której funkcjonują jeszcze oddziały wygaszonego gimnazjum, umożliwia naukę tym uczniom, którzy przez dłuższy czas muszą pozostawać w szpitalu. Zajęcia odbywają się w systemie klas łączonych: w jednym zespole spotykają się dzieci z różnych roczników i poziomów nauczania. Nauczyciele często prowadzą też indywidualne lekcje przy łóżkach najbardziej chorych dzieci. Oceny, które wystawiane są w przyszpitalnej szkole co wliczano do ogólnej średniej. Pacjenci nie tracą więc roku szkolnego, a po zakończeniu pobytu w szpitalu mogą kontynuować naukę w swoich szkołach.

Szkoła to nie tylko obowiązki i nauka, w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym można nauczyć się grać w szachy, zapisać na zajęcia plastyczne, przeczytać lekturę czy wziąć udział w obchodach świąt narodowych. W przyszpitalnej szkole uczniowie mogą zdawać egzaminy i, jeśli ich leczenie trwa przez dłuższy czas, uzyskiwać również świadectwa przejścia do następnej klasy. W placówce, która podlega lubelskiemu kuratorowi oświaty naucza na co dzień 48 nauczycieli. Uczniami są pacjenci: Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Zajęcia trwają tu przez cały rok szkolny, siedem dni w tygodniu. (EM.K.)