Lepili, żeby remontować

17 sierpnia Kościół katolicki czcił św. Jacka, głównego patrona Polskiej Prowincji Dominikanów. W tym roku, słynne już lubelskie „pierogi świętego Jacka” były sprzedawane 14 sierpnia, w ramach Jarmarku Jagiellońskiego. Kilkanaście tysięcy (!) pierogów lepiono wcześniej przez kilka dni. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na remont bazyliki przy ul. Złotej.
Pierwszy polski dominikanin, św. Jacek, zwany „apostołem Północy”, założył klasztory w Krakowie, Gdańsku, Chełmnie, Elblągu, Toruniu, a także w Rydze, Dorpacie, Królewcu, Kijowie i Haliczu,.
Był znany jako wielki cudotwórca, mąż modlitwy i umartwienia. Jest siódmym dominikaninem i piątym Polakiem wyniesionym na ołtarze.
(EM.K.)