Licea i długo, długo nic

Aż 98 procent maturzystów I LO w Krasnymstawie pomyślnie przeszło egzamin dojrzałości. Gorzej było w II LO (83%), średnio w ZSP nr 2 (53%), a bardzo źle w ZSP nr 1 (29%).

W czwartek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Krakowa podała wyniki tegorocznych matur. W powiecie krasnostawskim nie napawają one optymizmem. W liceach maturę zdawało 186 uczniów. Język polski zdało 51 procent z nich, co dało 16. miejsce (na 24) wśród powiatów województwa lubelskiego.

Nieco lepiej licealiści wypadli na matematyce (zdało 64 procent, 9. miejsce), a najlepiej na języku angielskim (zdawalność wyniosła 74 procent, 8. miejsce razem z powiatem chełmskim i kraśnickim). Język niemiecki zdało 64 procent licealistów (10. miejsce w województwie). Dużo gorzej poszła matura uczniom techników w powiecie krasnostawskim (zdawało 131 osób). Język polski zdało tu zaledwie 33 procent uczniów (23. miejsce, drugie od końca), matematykę 40 procent (20. miejsce), angielski 49 procent (23. miejsce), a niemiecki 73 procent (1. miejsce wśród techników, ale niemiecki zdawało tylko 6 osób).

Biorąc pod wagę konkretne szkoły matura zdecydowanie najlepiej wypadła w I LO w Krasnymstawie. Egzamin dojrzałości pomyślnie zaliczyło tu aż 98 procent uczniów. Zdawalność w II LO wyniosła 83 procent.

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (59 procent), a czwarte ZSP nr 2 w Krasnymstawie (53). W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie maturę zdało 42 procent uczniów, w ZSP nr 1 w Krasnymstawie – 29, a w Technikum w Siennicy Różanej zaledwie 24. (kg)