W liceach poszło jak z płatka

W ubiegły wtorek maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości i odebrali świadectwa. Spośród 16 469 uczniów, którzy przystąpili do matury w województwie lubelskim, egzamin zdało 79 procent. Egzamin poprawkowy w sierpniu może zdawać ok. 16 procent tegorocznych maturzystów, czyli ci, którzy oblali jeden przedmiot.
Średni wynik maturzystów z Lublina z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w liceach ogólnokształcących wynosi odpowiednio: język polski – 62 procent, matematyka – 63 procent, angielski – 79 procent. Wśród języków obcych największym powodzeniem u licealistów cieszył się angielski – w Lublinie zdawało go 2822 osoby. 27 osób wybrało francuski, 40 – hiszpański, 145 – niemiecki, 43 – rosyjski, 5 – włoski.
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w technikach w Lublinie kształtują się następująco: język polski – 59 proc.; matematyka – 54 proc; język angielski – 65 proc. Na poziomie podstawowym uczniowie techników również najchętniej wybierali angielski – 789 osób. Francuski zadawały 2 osoby, niemiecki – 28, rosyjski – 5. Nikt nie wybrał hiszpańskiego i włoskiego. Najlepsze wyniki maturalne uzyskali uczniowie liceów, wśród których aż 86 procent zdało maturę. Tylko 65 procent uczniów techników przeszło pomyślnie przez tegoroczne egzaminy. Maturzyści, którzy zdawali egzamin w nowej formule musieli, obowiązkowo wybrać również egzamin z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jak poszło w Świdniku?

Oba świdnickie ogólniaki znacznie przekroczyły średni wynik w województwie. W I LO nie zdało dwóch uczniów, w II LO – sześciu. Z osiągnięć swoich uczniów jest zadowolony Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku.
– Z tegorocznych absolwentów matury nie zdały tylko dwie osoby. Obie mają szansę na poprawkę, bo nie udało się im zaliczyć po jednym przedmiocie – mówi dyrektor I LO. – Cieszę się natomiast, że wśród naszych uczniów było wielu takich, którzy osiągnęli maksymalną liczbę punktów.
Bardzo dobrze poszło również uczniom z II LO. Spośród absolwentów tego liceum sześciu nie zdało matury, ale wszyscy również w sierpniu będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych.
Powody do radości mają również władze Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Średnia wojewódzka „zdawalność” w technikach to zaledwie 65 proc. Świdnicka szkoła może się poszczycić dużo lepszym wynikiem.
– Na 47 zdających 37 osób otrzymało świadectwa maturalne. Z pozostałej dziesiątki jeszcze 7 uczniów będzie mogło poprawiać egzamin w sierpniu. 3 osoby nie zdały – wylicza Janusz Maruszak, zastępca dyrektora PCEZ. – Spośród tych, którzy będą poprawiać maturę, najwięcej, bo 6 osób, nie zdało matematyki.
Najsłabsze wyniki osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół nr 1. W tej placówce maturę zdało mniej niż 50 proc. abiturientów. (EM.K., KAL)

Wyniki w szkołach Lublina, w których maturę zdało 100 procent uczniów (podajemy średnią liczbę uzyskanych punktów):
IX Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika: język polski pisemny – 62 procent, język polski ustny – 75 proc., matematyka – 74 proc., język angielski pisemny – 87 proc., język angielski ustny – 80.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego: 69; 88; 71; 98 ;96.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica: 65; 81; 87; 93; 90.
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi: 59; 82; 76; 92; 84.
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące „Paderewski” : 68; 83; 65; 92; 88.
III Liceum Ogólnokształcące im . Unii Lubelskiej: 74; 85; 84; 93; 90.
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki: 68; 86; 80; 89; 76.
Prywatne Katolickie Liceum im ks. Kazimierza Gostyńskiego: 64; 76; 71; 91; 92.
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej: 68; 84; 77; 87; 83.
Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego: 73; 91; 80; 92; 81.
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego: 67; 81; 79; 90; 81.
Liceum Ogólnokształcące na ul. Muzycznej: 72; 67; 68; 87; 73.
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego: 63; 94; 78; 94; 94.

Wyniki matur w Świdniku

I LO – do egzaminu przystąpiło 86 uczniów, zdawalność 97 proc.
II LO – do egzaminu przystąpiło 98 uczniów, zdawalność 94 proc.
PCEZ – do egzaminu przystąpiło 47 uczniów, zdawalność 78 proc.
ZS nr 1 – do egzaminu przystąpiło 29 uczniów, zdawalność 48 proc.