Licytacja przełożona

Plan był taki, aby na sesji radni wprowadzili do budżetu ponad 2 mln zł dotacji na zakup byłej siedziby banku PKO BP przy ul. gen. Orlicz-Dreszera, by następnego dnia podczas licytacji miasto mogło kupić tę nieruchomość. Ale nie doszło do tego, bo dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dotację trzeba uzupełnić.

W poprzednim wydaniu „Nowego Tygodnia” informowaliśmy, że miasto Chełm otrzymało ponad 2 mln zł dofinansowania na zakup byłej siedziby banku PKO BP przy ul. gen. Orlicz-Dreszera, w którym utworzone ma być „Centrum Rozwoju Regionalnego. Ma to być hub technologiczny – filia Centralnego Ośrodka Informatyki, w którym planowanych jest kilkadziesiąt miejsc pracy. Wcześniej zabezpieczono w miejskim budżecie 550 tys. zł, które były dwudziestoprocentowym wkładem własnym miasta planującego uczestnictwo w licytacji na zakup nieruchomości przy gen. Orlicz-Dreszera.

Licytację tę planowano 26 kwietnia i aby do niej przystąpić, dzień wcześniej, na sesji radni mieli wprowadzić pieniądze z dotacji do miejskiego budżetu. Ale tak się nie stało, a termin licytacji ma być zmieniony.

– Przekazanie materiałów na sesję w terminie późniejszym było spowodowane oczekiwaniem na decyzję wojewody o przyznaniu dotacji na zakup nieruchomości przy ulicy gen. Orlicz-Dreszera i faktem wyznaczenia licytacji na 26 kwietnia – tłumaczyła Marzena Guzowska, skarbnik miasta Chełm.

– Z uwagi na zaistniałe okoliczności i potrzebę uzupełnienia dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie zaszła konieczność zmiany terminu przeprowadzenia licytacji. W związku z tym zmiana dotycząca wprowadzenia do budżetu dotacji na zakup nieruchomości nie zostanie ujęta w dzisiejszym projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. (mo)