Lifting błoni na jubileusz Lublina

Po ogłoszeniu przez ratusz wyboru firmy, która przygotuje ostateczną koncepcję zagospodarowania błoni pod Zamkiem Lubelskim, uwagi do planów urzędników i projektu koncepcji przedstawiła Rada Kultury Przestrzeni, ciało doradcze prezydenta Lublina.
Jak ogłosił przed kilkunastoma dniami ratusz, wizję nowych błoni, według wytycznych miasta, przygotuje pracownia Garden Koncept Architekci Krajobrazu z Lublina. Ma na to osiem miesięcy. Same prace ruszą nie wcześniej niż latem 2017 roku, a więc w momencie kulminacji obchodów jubileuszu 700-lecia Lublina.
– Zanim projekt nowych błoni zacznie być realizowany, przez wiele miesięcy mieszkańcy miasta i goście będą korzystać z tego terenu w obecnym kształcie. To znaczy chodzić po nierównych chodnikach, po błotnistych lub zapylonych ścieżkach. Prosimy, aby szczególnie w obliczu 700-lecia miasta objąć ten teren troskliwym spojrzeniem i „po gospodarsku” zadbać o jego stan i bardziej reprezentacyjny wizerunek. Zaznaczam, że nasze uwagi nie są wymierzone w projekt miasta – podkreśla dr Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni.

Utwardzenie ścieżek, ławki, pochylnia

RKP wzywa m.in. do utwardzenia „dzikich” ścieżek prowadzących do Tarasów Zamkowych i Targu pod Zamkiem. – „Kiedyś chodziło tędy niewiele osób, teraz – tłumy. Kiedy jest sucho, pokryte są pyłem, a kiedy mokro – błotem. Dobrze byłoby je utwardzić, kładąc płyty lub przynajmniej odpowiednie kruszywo” – czytamy w piśmie RKP. W postulatach Rady znalazły się ponadto: likwidacja barierek przy al. Unii Lubelskiej, lifting nawierzchni przy zjeździe i wokół zamku, a także zamontowanie na murku przy zamkowej skarpie ławek lub siedzisk dla przechodniów. Pod lupę wzięto też schody prowadzące do publicznej ubikacji – społecznicy proponują uzupełnienie ich o pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. – „Jej brak jest przeoczeniem projektowym” – piszą do ratusza członkowie Rady Kultury Przestrzeni. BCH