Lifting w szkołach

Nowe parkiety, stołówka, sanitariaty i odnowione sale. W większości chełmskich placówek oświatowych trwają prace remontowe. Pochłoną około 1,5 mln zł.

Wakacje to najlepszy czas na prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych. W tym roku na miejskiej liście szkolnych remontów znalazło się prawie 30 placówek. W większości obiektów prowadzono prace: malarskie, elektryczne, konserwacyjne czy posadzkarskie, ale w części szkół zakres robót był obszerniejszy.
Największe zmiany czekają budynek Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wolności, gdzie po likwidacji gimnazjów i przeniesieniu tej szkoły do obiektów ZSO nr 6, ulokuje się miejski żłobek „Chełmskie Niedźwiadki”. W tym przypadku opiewające na około pół miliona złotych prace obejmują m.in. adaptację pomieszczeń, remont sanitariatów, wymianę części podłóg, malowanie. W części kompleksu szkolnego znajdzie się również przeniesiony z Przedszkola Miejskiego nr 13 Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej. Ta zmiana ma przynieść korzyści dla obydwu placówek.
– Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej zyska znacznie większą przestrzeń, co pozytywnie wpłynie na jakość prowadzonych w nim zajęć – mówi Augustyn Okoński dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm. – Podobnie przedszkole nr 13 wzbogaci się o nowe sale, przez co będzie mogło przyjąć o kilkadziesiąt dzieci więcej. Wielu rodziców na to czeka.
Po wakacjach spore zmiany można też będzie zauważyć w innych miejskich placówkach. Swój wygląd zmienił już Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 przy ul. Rejowieckiej. Za kilkadziesiąt tysięcy złotych budynek zyskał nową elewację, przy której trwają ostatnie prace malarskie. Jak podkreślają urzędnicy, większość robót szkoła wykonała we własnym zakresie. Bez udziału specjalistycznych firm nie udałyby się natomiast zaplanowane w innych szkołach remonty. W II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szpitalnej zakończyły się już prace związane z odnowieniem drugiej sali gimnastycznej. Od nowego roku szkolnego uczniowie tej placówki do dyspozycji będą mieli wyremontowane pomieszczenie z zupełnie nowym parkietem. Na podobne prace czeka sala gimnastyczna w Zespole Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Reformackiej. W miniony czwartek został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę modernizacji sali. W tym przypadku oprócz nowego miejsca do zajęć sportowych, placówka zyska też nową scenę i zaplecze do organizacji wydarzeń kulturalnych. Zupełnie innych charakter mają natomiast roboty w I LO przy ul. Czarnieckiego. Dotyczą one przebudowy szkolnej kuchni i stołówki.
– Prace remontowe trwają jeszcze w wielu przedszkolach i szkołach, ale mamy nadzieję, że zdecydowana większość z nich zakończy się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W pojedynczych przypadkach roboty mogą się nieco przedłużyć, ale zostaną zorganizowane w taki sposób, aby nie kolidowały z prowadzeniem lekcji – wyjaśnia dyrektor Okoński.
Tegoroczne roboty budowlane w placówkach oświatowych mogą wynieść około 1,5 mln zł, co jednak będzie tylko częścią zaplanowanych nakładów inwestycyjnych na chełmskie szkoły. Przed kilkoma tygodniami do dofinansowania został zakwalifikowany, przygotowany przez miejskich urzędników, unijny projekt dotyczący modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego. Jego wartość to blisko 3,5 mln zł, z czego znaczną część mają pochłonąć prace budowlane. Bardzo prawdopodobne, że rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Jak podkreślają urzędnicy, ujęte w budżecie miasta remonty szkół i przedszkoli to efekt bieżących potrzeb. Oprócz zmian związanych z przeniesieniem Szkoły Podstawowej nr 11, nie wystąpiły w Chełmie poważniejsze problemy związane z reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów.
– Mamy wystarczającą liczbę szkół podstawowych, których warunki lokalowe są w stanie zapewnić naukę wszystkim chętnym, niezależnie od wieku – podkreśla A. Okoński. – W poprzednich latach nie dokonywaliśmy również drastycznych zmian w strukturze placówek oświatowych, co miało miejsce w wielu miastach. Stąd w przypadku Chełma nie wystąpiła potrzeba kosztownych prac adaptacyjnych. Jeśli chodzi natomiast o SP nr 11, ta wynikająca częściowo z reformy zmiana, ma przede wszystkim zapewnić znacznie lepsze niż dotychczas warunki nauki oraz opieki nad dziećmi żłobkowymi – zapewnia dyrektor Wydziału Oświaty. (ptr)