Likwidacja użytkowania wieczystego

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego.


Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Równocześnie rząd będzie przygotowywał rozwiązania, które umożliwią docelową likwidację użytkowania wieczystego, ale te prace wymagają gruntowych zmian w systemie prawa cywilnego oraz przeprowadzenia uzgodnień z Komisją Europejską.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów – samorządom, Skarbowi Państwa – dochody porównywalne do tych, które otrzymywali z opłat za użytkowanie wieczyste. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu.

Bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa i samorządowych

Ustawa umożliwia wniesienie wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo „z góry”. W odniesieniu do gruntów państwowych nowe prawo przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku, płatność gdy jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

Bonifikaty w odniesieniu do gruntów samorządowych określą rady i sejmiki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here