LOT chce współpracy z naszymi pilotami

Będą dodatkowe zajęcia, praktyki zawodowe i co najważniejsze – szansa na przyszłe zatrudnienie. Polskie Linie Lotnicze LOT zawarły porozumienie z chełmską uczelnią.

– Jest ogromne zapotrzebowanie rynku na pilotów, których kształcimy. Polskie Linie Lotnicze LOT zwróciły się do nas z propozycją utworzenia specjalnej grupy, która będzie otoczona patronatem i jednocześnie w jej ramach będą oferowane dodatkowe elementy w procesie kształcenia dedykowane pracy w PLL LOT – mówi Arkadiusz Tofil, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Porozumienie w tej sprawie chełmska uczelnia zawarła ze spółką LOT Crew – specjalizującą się w szkoleniu i rekrutacji pilotów, której właścicielem jest PLL LOT. W roku akademickim 2018/2019 grupa objęta patronatem LOT Crew będzie liczyła 15 osób.

Dzięki porozumieniu studenci specjalności będą mogli odbywać praktyki zawodowe w PLL LOT. I co ważne – spółka LOT Crew zobowiązała się do nawiązania ze studentem współpracy w charakterze pilota po ukończeniu specjalizacji. (mg)