Lotnictwo przyszłością

O bezzałogowych statkach powietrznych oraz pojazdach naziemnych, a także o roli kształcenia technicznego rozmawiano podczas V Sympozjum Technicznego w Chełmie. W spotkaniu miał uczestniczyć gen. Mirosław Hermaszewski, ale odwołał swoją wizytę ze względu na stan zdrowia.

To była piąta edycja Sympozjum Technicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników naukowych. Organizatorami piątkowego sympozjum było Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne oraz Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Tematem przewodnim były „Innowacje technologiczne we współczesnym lotnictwie”. Na tegoroczną edycję sympozjum zaproszono gen. Mirosława Hermaszewskiego, pilota, kosmonautę i jedynego w historii Polaka, który odbył lot w kosmos. Studenci i wykładowcy z niecierpliwością oczekiwali jego referatu pt. „Polski oficer lotnictwa w kosmosie”.

Niestety, na krótko przed sympozjum gen. Hermaszewski poinformował organizatorów spotkania, że ze względu na stan zdrowia jednak nie będzie mógł w nim uczestniczyć. Szkoda, bo dla studentów lotnictwa chełmskiej PWSZ spotkanie z taką osobistością z pewnością byłoby wielkim przeżyciem.

Ale w programie sympozjum znalazły się inne ciekawe referaty. Dotyczyły one m.in. nowych propozycji zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w lotnictwie sportowym, opancerzonych bezzałogowych pojazdów naziemnych, a także urządzeń mechanizacji skrzydeł. Wygłoszono też wykład pt. „Zespół Szkół Technicznych – szkołą z techniką w przyszłość”. O tym, jak ważną rolę odgrywa kształcenie techniczne, mówił też przedstawiciel chełmskiej PWSZ. (mo)