LSM gotowa na zmiany?

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa podała termin tegorocznego walnego zgromadzenia. Spotkania mieszkańców, podzielone na osiem części, odbędą się w dniach 4-13 czerwca 2018 r. Członkowie spółdzielni mogą brać udział w spotkaniach osobiście lub przez pełnomocników.


W tym roku mieszkańcy wybiorą na walnym zgromadzeniu m.in. członków rady osiedla Sienkiewicza, bo jako jedyni podczas ubiegłorocznych obrad zerwali obrady walnego, tym samym pozostając bez swoich reprezentantów. W planie tegorocznego walnego jest też głosowanie nad nowym statutem spółdzielni. Budzi on już teraz wielkie emocje części mieszkańców, a niektórzy z nich zarzucają władzom spółdzielni, że nie mogli aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu dokumentu.

Wśród nowych zapisów znalazł się fragment o członkostwie w spółdzielni. Na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych status członków zyskali wszyscy mieszkańcy, którym przysługuje lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcy zagłosują też m.in. w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za ubiegłoroczną działalność i w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2017 r. Z projektem nowego statusu przed obradami można zapoznać się na odnowionej niedawno stronie internetowej spółdzielni. (EM.K.)

Harmonogram walnego zgromadzenia

4 czerwca zagłosują mieszkańcy osiedla im. J. Słowackiego, 5 czerwca – osiedla A. Mickiewicza, 6 czerwca będzie głosowało osiedle Piastowskie, a 7 czerwca osiedle H. Sienkiewicza. W dniu 11 czerwca walne zgromadzenie odbędzie się dla osiedla M. Konopnickiej a 12 czerwca dla osiedla Z. Krasińskiego. 13 czerwca zagłosują mieszkańcy osiedla B. Prusa.