„LSM – Ja tu mieszkam”

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji jej 60-lecia, którego jubileusz przypada na kwiecień 2017 r.
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających zasoby LSM, zarówno budynki, jak i tereny zielone wraz z małą architekturą. Organizatorzy chcą zaprezentować osiedle takim, jakim widzą go właśnie mieszkańcy: na co zwracają szczególną uwagę, które zakątki podobają się im najbardziej, czym chcieliby się pochwalić i co chcieliby pokazać. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie reprezentowane przez pełnomocnika. Zdjęcia w formie elektronicznej w formacie jpg w najlepszej jakości kompresji, nie mniejszym niż 1500 px na dłuższym boku, należy zgłaszać do konkursu osobiście do 31 października 2016 r., Domu Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronach: http://www.spoldzielnialsm.pl lub www.domkulturylsm.pl oraz w sekretariacie DK LSM. Nagrodzone zdjęcia mają się znaleźć na pocztówkach promujących LSM. (EM.K.)