Lubartowska 45 nadal bez decyzji

Nadal nie ma decyzji co z częściowo wyburzoną kamienicą przy ulicy Lubartowskiej 45 w Lublinie. W środę, 4 października, w siedzibie ZNK spotkali się w tej sprawie współwłaściciele nieruchomości.


– Przedmiotem spotkania było omówienie zakresu prac remontowych, których realizację w trybie natychmiastowej wykonalności nałożył na ZNK Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – informuje Łukasz Bilik, rzecznik prasowy Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. – Na spotkaniu dyrektor ZNK zapoznał uczestników z zakresem planowanych prac koniecznych. Nie zapadły jednak decyzje dotyczące odtworzenia wyburzonej części kamienicy – dodaje. Zawalona w maju br. kamienica ma 13 współwłaścicieli. 38 udziałów posiada w niej miasto. W kamienicy zamieszkiwało 39 osób. Ten przedwojenny budynek jest datowany na 1900 rok. (EM.K.)