Lubelska ofensywa wodociągowa

Lubelski MPWiK rozpoczyna wielką rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Już wkrótce ruszą prace pod nową siecią w Zemborzycach. Do 2023 roku Lublin będzie miał 50 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej i blisko 20 km wodociągowej.


Mowa o projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. Jesienią ubiegłego roku MPWiK uzyskał unijne dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje opiewające na ponad 267 milionów złotych będą prowadzone do 2023 roku. Dofinansowanie unijne wyniesie aż 138 mln zł. – Skala działań będzie naprawdę duża. Inwestycje obejmą 60 ulic w każdej części miasta – mówił wówczas Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK.

Poza inwestycją w sieć wodociągową projekt zakłada unowocześnienie oczyszczalni Hajdów, m. in. systemu suszenia osadu. Nowe rozwiązania pojawią się też przy i zarządzaniu siecią wodociągów. Na początek MPWiK koncentruje się jednak na budowie nowych i odnowieniu starych sieci wodociągów. Dla każdego rejonu miasta spółka prowadzi osobne procedury przetargowe. Inwestycję rozdzielono na 16 kontraktów budowlanych.

Położą rury w Zemborzycach…

Już niedługo prace ruszą w Zemborzycach. – Zainteresowanie inwestycją jest spore, co pokazało ostatnie spotkanie z mieszkańcami. Kontrakt zakłada budowę ponad 8 km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 7 km sieci wodociągowej w rejonie ulic: Lipskiej, Stary Gaj, Tęczowej, Ziołowej i Zagajnikowej. Prace będą prowadzone metodą bezwykopową, by były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – mówi Wojciech Basta, kierownik Wydziału Planowania Inwestycji i Rozliczeń w lubelskim MPWiK. Powstaną także trzy przepompownie ścieków przy ul. Lipskiej, Świeżej, Ziołowej. Prace potrwają do końca 2020 roku.

Spółka prosi właścicieli posesji o cierpliwość i zrozumienie. Najdłuższe odcinki nowej sieci powstaną właśnie w Zemborzycach i na Ponikwodzie. Spółka zapewnia merytoryczne wsparcie w sprawie podłączania się do miejskiej sieci. – Chcemy, by mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w tej inwestycji i wiedzieli, że są dla nas partnerami – zaznacza Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK.

Rury wszędzie

Wkrótce spółka otworzy oferty na budowę sieci w rejonie al. Warszawskiej, ul. Mgielnej, Głównej, Kmiecej czy Skowronkowej i Sławinkowskiej. – Patrząc z tej strony miasta, będziemy „kontynuowali” inwestycje w stronę Czechowa (ul. Raginisa, Bołbota, Gołębiewskiego, Poligonowa), Ponikwody po Kalinę (ul. Białkowska Góra, Floriańska, Niska) – dodaje Wojciech Basta. Nowe rury pojawią się też w Śródmieściu (m.in. Dolna Panny Marii, Żmigród, Bernardyńska) i dzielnicy Rury.

Projekt, współfinansowany z pieniędzy UE, ma na celu „eliminację enklaw nieskanalizowanych”. Pozwoli na podłączenie do sieci sanitarnej 3409 osób, do wodociągowej – 754. BACH