Lubelska oświata ciągle w czołówce

To już szósty z kolei tytuł Samorządowego Lidera Edukacji przyznany Lublinowi. We wszystkich dotychczasowych edycjach Programu nasze miasto należało do ścisłego grona najlepszych i najwyżej ocenianych jednostek samorządu terytorialnego pod tym względem. W tym roku przyznano nam również Złoty Certyfikat i wyróżnienie specjalne.
Gala finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” miała miejsce w Sali Białej historycznego pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Nagrodę dla Lublina odebrali wspólnie Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Mariusz Banach przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości w dziedzinie oświaty, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Za wkład w uzyskanie tego tytułu dziękował w ubiegły czwartek zgromadzonym na Zamku nauczycielom prezydent miasta Krzysztof Żuk. – Dziękuję wam za wspólną pracę, bo to nasz wspólny sukces, którego zazdroszczą nam prezydenci innych miast. To jest potwierdzenie tego, że jesteśmy stale dobrzy – mówił prezydent.

Laur „Samorządowego Lidera Edukacji” otrzymują gminy i powiaty, w których kreatywność i efektywność w zarządzaniu oświatą przynosi znakomite owoce. Są nimi szkoły i placówki kształcące nowocześnie i progresywnie, innowacyjne projekty dydaktyczne czy wartościowe inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. „W gminie Lublin każdy aspekt działalności, również w sferze polityki oświatowej jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego, a model zarządzania oświatą zbudowany jest na podwalinach podejścia procesowego, systemowego, zakładającego konieczność ciągłego doskonalenia oraz podejmowania decyzji w oparciu o fakty” – czytamy w uzasadnieniu decyzji przyznania tytułu Lublinowi. Doceniono m.in. utworzenie dodatkowych miejsc dla lubelskich przedszkolaków w Przedszkolu nr 84 oraz stworzenie 47 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także lubelski program stypendialny wspierający uzdolnionych uczniów i studentów. Pod względem inwestycji w rozwój szkolnictwa wyższego Lublin od lat należy do czołówki polskich miast, a bogatej oferty kształcenia zawodowego mogą zazdrościć nam inne miasta.(EM.K.)