Lubelskie Forum Eksportu 2018

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie zaprasza na Forum Eksportu 2018 r. „Możliwości i potrzeby polskiego eksportu”. Odbędzie się ono 25 kwietnia 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Ekonomii Innowacji w Lublinie – współorganizatora wydarzenia.


Ma to być spotkanie poświęcone kluczowym problemom tego sektora gospodarki. Celem tegorocznego Forum jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz eksportu i ochrony interesów gospodarczych eksporterów, promocja firm tego segmentu, ich produktów i usług, pomoc organizacyjno-prawna, pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych dla przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym oraz adresowana do firm planujących rozpoczęcie tego rodzaju działalności. Forum Eksportu jest przewidziane jako wydarzenie cykliczne. Pierwsze spotkanie na temat „Polski eksport w gospodarce globalnej” odbyło się w maju ub.r.

Gośćmi kwietniowego spotkania eksporterów będą m.in. Tadeusz Kościński. – wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz dyplomaci z Ukrainy, Białorusi, Armenii. Wykłady i dyskusje poprowadzą naukowcy z lubelskich uczelni. Z ich udziałem odbędą się również sesje ekspertów, w których wezmą udział szefowie największych firm – eksporterów z Lubelszczyzny oraz samorządowcy.

W trakcie spotkania jest przewidziane wręczenie medali „Zasłużony dla Eksportu”.
Kontakt do sekretariatu organizatora: tel. 81 4581632, 603 889 000 lub e-mail: biuro@eksporterzyrp.pl. MAR