Lubelskie gimnazja powyżej średniej

W ubiegłym tygodniu Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. W poniedziałek, 4 lipca na swojej stronie internetowej podała wyniki poszczególnych szkół.
Średni wynik uzyskany w gimnazjach publicznych i niepublicznych w gminie Lublin wynosił w tym roku odpowiednio: język polski – 77 %; historia i WOS – 63%; matematyka – 57%; przedmioty przyrodnicze – 58%, język angielski poziom podstawowy – 75 %. język angielski poziom rozszerzony – 58 %. To lepsze wyniki niż średnia ogólnopolska, która wynosiła w tym roku odpowiednio: 69, 56, 49, 51, 64, 45 proc..

Top 10

Dziesięcioma najlepszymi gimnazjami w Lublinie okazały się: Gimnazjum im św. Stanisława Kostki (Biskupiak), Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Klonowica, Międzynarodowe Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego, Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Gimnazjum im Jana III Sobieskiego, Gimnazjum przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 10 im. Jana Twardowskiego, Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja. – Co roku utrzymujemy wysoki poziom – mówi Anieszka Krupa, wicedyrektor Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego. – Nasi uczniowie mają zwiększoną siatkę godzin, klasy są mało liczne, a w szkole jest wiele kół zainteresowań. Na pewno pomaga też seria próbnych egzaminów, które przeprowadzamy – dodaje. Najlepiej z językiem polskim (93%) i historią (84 %) poradzili sobie uczniowie gimnazjum im. św. Stanisława Kostki . Najwyższe wyniki z matematyki (90%) i angielskiego na poziomie podstawowym 97% należały do uczniów Społecznego Gimnazjum im. Sebastiana Klonowica, a przyroda (81%) to najlepsza strona uczniów Prywatnego Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego.
(EM.K.)

Gimnazja prowadzone przez miasto Lublin:
Gimnazjum nr 1 ul. Kunickiego: język polski – 73%; historia i WOS – 54%; matematyka – 46%; przedmioty przyrodnicze – 49%, język angielski poziom podstawowy – 68%, j. angielski poziom rozszerzony – 47%.
Gimnazjum nr 2, ul. Lwowska: 60; 50; 33; 41; 51; 26.
Gimnazjum nr 3, ul. Nałkowskich: 72; 56; 51; 51; 67; 48.
Gimnazjum nr 5 , ul. Smyczkowa: 73; 57; 46; 55; 68; 46.
Gimnazjum nr 6, ul. Tumidajskiego: 79; 59; 51;44; 76; 55.
Gimnazjum nr 7, ul. Krasińskiego: 75; 65; 52; 52; 68;44.
Gimnazjum nr 8, ul. Biedronki: 67; 54; 46; 45; 59; 39.
Gimnazjum nr 9, ul. Lipowa: 77; 63; 51; 57; 71; 52.
Gimnazjum nr 10, ul. Wajdeloty: 86; 68; 68; 63; 88; 74.
Gimnazjum nr 11, ul. Radości: 70; 56; 48; 49; 65; 43.
Gimnazjum nr 12, ul. Farbiarska: 59; 46; 33; 38; 51; 25.
Gimnazjum nr 14, ul. Pogodna: 62; 49; 32; 41; 54; 29.
Gimnazjum nr 15, ul. Elektryczna: 77; 63; 59; 59; 69; 51.
Gimnazjum nr 16, ul. Poturzyńska: 82; 66; 62; 61; 83; 65.
Gimnazjum nr 17, ul. Maszynowa: 50; 41; 25; 34; 40; 18.
Gimnazjum nr 18, ul. Długosza: 81; 71; 62; 62; 79; 59.
Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna: 71; 55; 47; 49; 59; 35.
Gimnazjum nr 24, ul. Roztocze: 84; 71; 71; 67; 84; 73.
Gimnazjum nr 25, ul. Krężnicka: 81; 55; 47; 58; 69; 49.
Gimnazjum nr 26, ul. Zdrowa: 76; 64; 56; 59; 70; 52.

Gimnazja Prywatne:
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, ul. ks. Michała Słowikowskiego: 93; 84; 85; 80; 96; 92.
Społeczne gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica, al. Warszawska: 91; 78; 90; 79; 97; 92.
Międzynarodowe Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego, ul. Symfoniczna: 88; 78; 83; 81; 96; 89.
Pallotyńskie gimnazjum im. St. Batorego, al. Warszawska: 90; 81; 80; 77; 95; 91.
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, ul. Paśnikowskiego: 87; 68; 75; 74; 91; 82.
Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, ul. Długosza: 89; 76; 80; 74; 94; 89.
Gimnazjum przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna: 88; 68; 73; 66; 89; 78.
Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida, ul. Muzyczna: 81; 48; 58; 53; 76; 61.
Gimnazjum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana, ul. Kowalska: 77; 60; 53; 55; 75; 60.
Prywatne gimnazjum im ks. Gostyńskiego, ul. Droga Męczenników Majdanka: 79; 67; 57; 60; 78; 60.
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie: 77; 55; 49; 49; 86; 69.
Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena, ul. Przyjaźni: 51; 40; 27; 37; 45; 21.
Prywatne Gimnazjum im. Józefa Czapskiego, ul. Pogodna: 41, 41; 23; 36; 73; 35.
Gimnazjum im św. Teresy, ul. 1 maja: 35; 36; 19; 33; 37; 15.