Lubelskie lotnisko na Jedwabnym Szlaku

Przedstawiciele chińskiej prowincji Henan chcą współpracować z Portem Lotniczym Lublin. Na czym dokładnie miałaby ta kooperacja polegać, objęte jest klauzulą tajności. Urząd Marszałkowski tłumaczy, że chodzi głównie o rozwijanie polsko-chińskich relacji gospodarczych i handlowych.


W połowie sierpnia gościła w Polsce delegacja przedstawicieli prowincji Henan z  Shu Qing – wicegubernatorem prowincji.  Chińczycy uczestniczyli w  polsko-chińskim seminarium na temat handlu i inwestycji, które odbyło się w Warszawie.   Podczas konferencji, poświęconej współpracy inwestycyjnej między Polską a Chinami, wystąpienie na temat rozwoju kontaktów z prowincją Henan wygłosił marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski, zaproszony na życzenie strony chińskiej. Wizyta Chińczyków miała także związek z koncepcją stworzenia nowego Jedwabnego Szlaku.
– „Obecnie Chiny poszukując nowych rynków zbytu i możliwości rozwoju ekonomicznego miast w głębi terytorium kraju, dlatego planują utworzenie nowego połączenia i infrastruktury pomiędzy Azją Środkową a Europą. Połączenie to docelowo ma  stymulować handel i rozwijać przedsiębiorczość. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi od 60 do 100 miliardów dolarów. Szansy dla Polski można upatrywać nie tylko w rozbudowie infrastruktury, czy chińskich inwestycjach, lecz także w rozwoju polskiego eksportu do Chin, na którym może skorzystać głównie przemysł spożywczy” – czytamy na Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego, Invest.lubelskie.pl
Chińczycy odwiedzili też nasze województwo. Ważnym punktem ich wizyty w Lublinie było podpisanie deklaracji o chęci współpracy pomiędzy Henan Civil Aviation Development and Investment CO., instytucją odpowiedzialną za inwestycje i rozwój lotnictwa w liczącej ponad 100 mln mieszkańców prowincji, a Portem Lotniczym Lublin.
– Ze względu na zawartą w dokumencie klauzulę poufności, możemy bardzo ogólnie mówić o idei porozumienia. Jego główne założenie, jest takie, że biorąc pod uwagę rozwój relacji gospodarczych i handlowych pomiędzy Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej, strony liczą na wykorzystanie strategicznej możliwości związanej z prowadzonymi przez Chiny inicjatywami Szlaku i drogi dla promowania współpracy pomiędzy Polską a prowincją Henan i dla osiągnięcia rozwiązań korzystnych dla rozwoju obu społeczeństw. Strony mają również promować współpracę w handlu transgranicznym i logistyce lotniczej – wyjaśnia Beata Górka, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego.
Czy to przypieczętowanie chęci współpracy oznacza, że kiedyś samoloty z Chin będą lądować w Świdniku? Urzędnicy nie chcą mówić na ten temat. Jak tłumaczą, jakiekolwiek dywagacje są zbytnim wybieganiem w przyszłość. (w)

Komentarze