Lubelskie Rady Dzielnic wybrane na kolejną kadencję

Rekordzista. Andrzej Szyszko, w minionej kadencji Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice, zdobył w tych wyborach aż 395 głosów - najwięcej w całym Lublinie

Mieszkańcy Lublina wybrali na najbliższe cztery lata nowych przedstawicieli do Rad Dzielnic. Głosowanie, które odbyło się w minioną niedzielę nie cieszyło się zbyt wielkim zainteresowaniem. Frekwencja w skali miasta wyniosła zaledwie 5,87%. Najchętniej głosowali mieszkańcy Szerokiego (13,97 %), Abramowic (12,41 %), Hajdowa-Zadębia (11,25 %) i Bronowic (10,92 %). Szczególnie pusto było przy urnach na Kalinowszczyźnie i w Śródmieściu, gdzie swój głos oddało niespełna 2,5 % uprawnionych. Największym poparciem mogli cieszyć się kandydaci na Bronowicach, a najwięcej głosów, bo aż 395 otrzymał Andrzej Szyszko, w ostatniej kadencji Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.

W trzech z 27 dzielnic Lublina: Głusk, Stare Miasto i Za Cukrownią głosowanie nie było w ogóle potrzebne z powodu zgłoszenia się kandydatów w liczbie nie większej od liczby mandatów, podobnie zresztą jak w 32 obwodach w pozostałych dzielnicach. Niedzielne wybory przebiegły spokojnie, nie odnotowano istotnych incydentów, które mogłyby zakłócić ich przebieg.

W dwóch dzielnicach – Ponikwoda i Śródmieście – by wyłonić komplet radnych potrzebne było dodatkowe losowanie, bo dwóch kandydatów otrzymało taki sam wynik, od którego zależało uzyskanie ostatniego mandatu.

Najwięcej głosów w mieście, aż 395 otrzymał Andrzej Szyszko, w ostatniej kadencji Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina. Ponad 300 głosów dostały także zasiadające w Radzie Dzielnicy Bronowice: Grażyna Tutka, Zofia Gwóźdz i Danuta Bochniarz oraz Piotr Szerega i Rafał Kloc, prężnie działający z wymienionymi w SKML.

– W swoim imieniu i pozostałych kandydatów SKML dziękuję mieszkańcom za tak duże poparcie. To dla nas zielone światło do działania. Do zrobienia jest wiele. Już w ubiegłej kadencji rozpoczęliśmy starania o budowę Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej. Na rewitalizację czeka wciąż Park Bronowicki. Od lat prosimy też Miasto o kompleksowy remont Pogodnej, najważniejszej ulicy w Dzielnicy – mówi Andrzej Szyszko.

Na drugim biegunie w głosowaniu, by dostać się do Rady Dzielnicy Śródmieście, jednemu z kandydatów wystarczyło poparcie zaledwie 10 osób.

–  Gratuluję nowo wybranym członkom Rad Dzielnice i wierzę, że przed nami czas owocnej współpracy w interesie miasta. Wspólnie z nowymi przedstawicielami Rad chcemy kontynuować Plan dla Dzielnic, który umożliwia spojrzenie na każdy z 27 obszarów miasta jednostkowo. Rady Dzielnic są bardzo ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu Lublinem. To one decydują o wydatkowaniu części środków budżetu miasta, tym samym o prowadzonych remontach ulic, chodników czy jakości zieleni – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wręczanie zaświadczeń o wyborze nowym członkom odbędzie się 14 i 15 marca. Na pierwszych posiedzenia rad członkowie złożą ślubowanie i wtedy obejmą mandaty, by przez najbliższe cztery lata pełnić nowe funkcje.

Na terenie Lublina funkcjonuje 27 dzielnic, które powstawały z inicjatywy mieszkańców na przestrzeni kilkunastu lat. Dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta, kreuje i podejmuje inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących potrzeb zbiorowych mieszkańców. Rada Dzielnicy decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej – specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze – w wysokości 170 tys. zł na każdą z dzielnic (łącznie ponad 4,5 mln zł). To środki przeznaczane są głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne, jak: remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej czy doświetlenia ulic.

Rekordziści

Kandydaci, którzy zostali radnymi z największą liczbą zdobytych głosów:

 • 395         Andrzej Szyszko (Bronowice)
 • 368         Piotr Szerega (Bronowice)
 • 364         Grażyna Tutka (Bronowice)
 • 355         Zofia Gwóźdz (Bronowice)
 • 343         Rafał Kloc (Bronowice)
 • 336         Danuta Bochniarz (Bronowice)
 • 213         Maria Dudziak (Szerokie)
 • 200         Andrzej Skałecki (Szerokie)
 • 182         Joanna Szczepaniuk (Wrotków)
 • 177         Mariusz Skotmicki (Wrotków)
 • 172         Sławomir Knap (Szerokie)
 • 171         Tomasz Marzec (Szerokie)

Kandydaci, którzy nie zostali radnymi z największą liczbą zdobytych głosów:

 • 167         Marian Ignaciuk (Bronowice)
 • 137         Paweł Gryta (Bronowice)
 • 124         Szymon Krawczyk (Sławinek)
 • 123         Wioletta Kociubowska (Bronowice)
 • 110         Edyta Bochniarz-Tyra, Paweł Ambrożek (Bronowice)
 • 108         Bożena Wywiórko (Bronowice)
 • 104         Marcin Gajkowski (Bronowice)
 • 102         Mirosława Wojtaluk (Bronowice)
 • 98           Agata Karwat (Szerokie)
 • 97           Ireneusz Jeleniewski (Szerokie)

Najmniejsza liczba oddanych głosów, która dała mandat radnego:

 • 10           Marian Danielewicz (Śródmieście)
 • 19           Kamila Pawelec (Rury)
 • 21           Róża Jasionowska (Rury), Magdalena Przyborowska (Śródmieście)
 • 24           Dariusz Pęcak (Rury)
 • 25           Marcin Fidecki (Czuby Południowe)
 • 26           Piotr Grabarczyk, Piotr Flasiński (Czuby Południowe), Ryszard Milewski i Barbara Ślifiarz (Śródmieście)
 • 27           Marcin Cebula (Śródmieście)
 • 29           Irena Samborska, Julia Saładonis (Rury)

Frekwencja w dzielnicach (w %)

 • 13,97     Szerokie
 • 12,41     Abramowice
 • 11,25     Hajdów
 • 10,92    Bronowice
 • 9,79       Felin
 • 7,97       Węglin Północny
 • 7,64       Zemborzyce
 • 7,08       Ponikwoda
 • 6,97       Sławinek
 • 6,71       Tatary
 • 6,71       Węglin Południowy
 • 6,58       Wrotków
 • 6,56       Wieniawa
 • 6,28       Konstantynów
 • 5,65       Kośminek
 • 5,21       Czuby Północne
 • 4,44       Czechów Południowy
 • 5,16       Czechów Północny
 • 4,08       Dziesiąta
 • 3,46       Sławin
 • 3,45       Czuby Południowe
 • 3,26       Rury
 • 2,43       Śródmieście
 • 2,35       Kalinowszczyzna

Oni będą zasiadali w Radach Dzielnic:

Abramowice (frekwencja: 12,41 % ): Sławomir Błaszczak, Robert Gospodarek, Agnieszka Kaproń, Teresa Krzywicka, Urszula Machoń, Elżbieta Michalska, Witold Mysyk, Adam Pryk, Andrzej Serwatka, Marta Tatara, Joanna Wrześniewska, Grzegorz Wrześniewski, Andrzej Zieliński, Jerzy Zieliński, Andrzej Zyga.

Bronowice (10,92 %): Maciej Antonik, Katarzyna Bisak, Danuta Bochniarz, Andrzej Bojanek, Waldemar Czapczyński, Zofia Gwóźdź, Rafał Kloc, Hanna Księżpolska-Bachmatiuk, Artur Lis, Hubert Obrusiewicz, Bartosz Pawelec, Maksymilian Szerega, Andrzej Szyszko, Grażyna Tutka, Eugeniusz Wojtaś.

Czechów Południowy (4,44 %): Halina Balak, Elżbieta Boczkowska, Michał Chodkowski, Mariusz Droździel, Andrzej Filipowicz, Konrad Gardyga  Magdalena Gnypek, Marta Gutkowska, Ewa Flisiak-Bondyra, Magdalena Kędzierska, Tomasz Kulig, Beata Kocyła,Adam Łukasik, Paulina Ondycz, Dominik Piróg, Kinga Rozpędowska, Ewelina Stefaniak, Jan Tymejczuk, Magdalena Zamiejska.

Czechów Północny (5,16 %): Piotr Cygan, Elżbieta Gulańczyk, Kamil Kawalec, Arkadiusz Ligęza,  Jakub Paruch, Piotr Sulowski, Justyna Szabat, Magdalena Szkodziak, Elżbieta Turska, Małgorzata Wielgosz, Lucyna Więcierzewska, Andrzej Wróbel, Marzena Wytrążek Zbigniew Zieliński, Zdzisław Żurawski.

Czuby Południowe (3,45 %): Halina Brzezicka,  Ryszard Czerwieniec, Marcin Fidecki, Piotr Flasiński, Piotr Grabarczyk, Krystian Gorzkowski, Agnieszka Kosiarska, Andrzej Hejdukowski, Janusz Malec, Arkadiusz Szczepański, Janusz Szczęch, Kamil Wierzbicki, Krzysztof Wiśniewski, Paweł Wypych, Wiesław Wnuk.

Czuby Północne (5,21 %): Mieczysław Biszkont, Tomasz Buda, Grażyna Dąbek, Helena Flisiak, Konrad Hamulewicz, Jadwiga Januszek, Dariusz Jaremek, Karolina Kiełsznia,  Agnieszka Kowalczyk, Maria Kulik, Grzegorz Majek, Renata Mitrut, Mariusz Nazim, Bożena Nowak, Łukasz Piszczek, Danuta Przybyś-Ziemba, Bartłomiej Skórski, Agnieszka Skwarek, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Krzysztof Wronka.

Dziesiąta (4,08 %): Beata Basińska, Wiesława Dados, Szymon Furmaniak, Halina Goc, Andrzej Jabłoński, Renata Janowska, Grzegorz Kołodziej, Wojciech Kret, Grzegorz Lemke, Celina Ładniak, Andrzej Małysz, Dorota Piasecka, Maja Poniewozik, Łukasz Poręba, Alina Pydyś, Elżbieta Sobiesiak, Leszek Tes, Olga Woźniak, Urszula Ziembikiewicz-Otulska.

Felin (9,79 %): Krystyna Brodowska, Arkadiusz Gołębiowski, Sebastian Gorgol, Grzegorz Gryzio, Bartłomiej Gutek, Grzegorz Kocot, Henryk Kowalski, Łukasz Matuszewski, Edyta Michaluk-Charytanowicz, Eugeniusz Pidek, Tomasz Staszewski, Stefan Stefankowicz, Piotr Toc, Teresa Ziętko, Jakub Zmysłowski.

Głusk (bez głosowania): Marzena Bomba, Piotr Borowiec, Grzegorz Dyś, Radosław Kwiatkowski, Dominika Mella-Wójtowicz, Piotr Nowacki, Bartłomiej Piłat, Iwona Piskor, Marlena Serwin, Jacek Stachyra, Piotr Toruń, Ewa Trześniewska, Sebastian Woźny, Krzysztof Wójcik, Zbigniew Wójtowicz.

Hajdów-Zadębie (11,25 %): Wiesław Bomba, Eliza Budynkiewicz, Elżbieta Dąbrowska, Blanka Fatyga, Waldemar Kołtunik, Monika Litwin, Mariusz Poroch, Paulina Purc, Teresa Siud, Jacek Skiba, Tomasz Skiba, Szymon Sochal, Sylwester Stasiewicz, Maria Urban, Beata Walkowska.

Kalinowszczyzna (2,35 %): Robert Adach, Leszek Biskup, Marian Budek, Anna Gąsior,  Bogusława Harden, Irena Malesa, Wiesława Miazga, Ryszard Moczarski, Jolanta Mulak, Krystyna Nosalewicz, Agnieszka Orłowska, Andrzej Osiński, Wiesław Rafalski, Adam Skowronek, Mateusz Ściuba, Jolanta Terlecka-Bogusiewicz, Joanna Wójcik, Andrzej Zięba.

Konstantynów (6,28 %): Sylwester Dominiczak, Ewa Kapica, Jacek Kapica, Elżbieta Kaznowska-Maciążek, Robert Krawczyński, Adam Kruk, Maciej Laskowski, Rafał Lipert, Rafał Misztal, Tomasz Pękala, Jan Rybojad, Wiktor Sawicki, Roman Siebiesiewicz, Bartłomiej Woliński.

Kośminek (5,65 %): Mariusz Bańka,  Aleksandra Drzewiecka, Barbara Frankiewicz-Ćwikła, Ewa Gęca, Aneta Hałabis, Jolanta Jańczak, Krzysztof Kasperek, Albert Koczmara, Kamil Krzos, Jacek Krzyżanowski, Mariusz Malec, Beata Suwała, Dorota Szostak.

Ponikwoda (7,08 %): Cezary Bach, Justyna Budzyńska, Renata Grela-Majewska, Waldemar Kępa, Kinga Kicińska, Mirosław Kwaśniak, Agnieszka Kondracka, Aneta Lis, Ireneusz Łuka,  Remigiusz Małecki, Tomasz Małecki, Ewa Staniak, Paweł Stanisławek, Tomasz Sołtys, Monika Szust.

Rury (3,26 %): Jacek Figarski, Katarzyna Głuchowska, Małgorzata Grudzień, Karolina Janikowska, Róża Jasionowska, Halina Kowalska-Wieczorek, Alicja Krzysztoń, Iwona Luterek, Dariusz Michałowski, Katarzyna Marciniak,  Kamila Pawelec, Dariusz Pęcak, Tomasz Przyszczepa, Irena Samborska, Julia Saładonis, Magdalena Szczygieł-Mitrus, Piotr Szymański, Grzegorz Wierzchowski, Dorota Wójcik, Michał Zacz, Mirosław Zastawny.

Sławin (3,46 %): Sebastian Błaszczyk, Dudkiewicz, Katarzyna Goral, Jacek Jabłoński, Barbara Kamieńska-Krzowska, Ernest Marek, Magdalena Olszewicz-Wątorska, Radosław Osiak, Andrzej Ostrowski, Agata Małgorzata Pietrzela, Zofia Rzączyńska, Karol Rzepecki, Monika Tarkowska, Krystian Tomasik, Dorota Wójcik.

Sławinek (6,87 %): Ryszard Chwała, Andrzej Jakubek, Agata Kusz, Zofia Malik, Janusz Mirosław, Jacek Murawski, Danuta Olchowska-Kubik, Dariusz Pawłowicz, Andrzej Sadowski , Paweł Sadowski, Konrad Sobolewski, Elżbieta Wójcik, Halina Wójcik, Paweł Wójcik, Michał Wójtowicz

Stare Miasto (bez głosowania): Przemysław Bartnik, Marcin Błaziak, Kinga Bonik, Marcin Bonik, Adrian Dang Xuan, Jakub Gliwka, Michał Makowski, Zygmunt Ostrowski, Marzena Pacek, Patryk Pawłowski, Izabela Waleczek-Bartnik, Agata Włodarczyk, Anna Wojewódzka, Dariusz Wojewódzki, Anna Wypych

Szerokie (13,97 %): Maria Dudziak, Damian Janowicz, Józef Kaźmierczak, Sławomir Knap, Marzena Kuśmierz, Tomasz Marzec, Jerzy Michalczyk, Agata Opolska, Katarzyna Paszkowska, Marek Rachańczyk, Andrzej Skałecki, Marcin Śmiałek, Rafał Wachowicz, Jakub Zdunek , Małgorzata Żuk

Śródmieście (2,43 %): Ewa Agaciak, Daria Banasik, Eliasz Bojarski, Marcin Cebula, Magdalena Chojnacka, Marian Danielewicz, Mariusz Iwanicki, Jadwiga Kamińska-Smyl, Agnieszka Łukaszuk, Ryszard Milewski, Anna Paul, Magdalena Przyborowska, Barbara Ślifirz, Jacek Warda, Paweł Wesołowski.

Tatary (6,71 %): Tadeusz Bednarski, Tadeusz Bejm, Rafał Cichocki, Lech Buczkowski, Monika Kowalczyk, Lucyna Kuźniak, Piotr Laskowski, Józef Nowomiński, Tamara Owczarewicz, Piotr Skrzypczak, Mieczysław Stasiak, Edyta Szewczuk, Czesław Wakulski , Paweł Węgrzyn, Henryk Wilczyński.

Węglin Południowy (6,71 %): Łukasz Bednarski, Arkadiusz Budzyński, Marcin Garbowski, Anna Glijer, Irena Klekowska, Mateusz Krekora, Anna Łosiewicz, Iwona Mańko, Grzegorz Maruszak, Grzegorz Nowak, Janusz Podgajny, Bogumiła Trębicka, Hubert Solarski,  Aleksandra Smarsz, Bogumiła Trębicka, Łukasz Wilkołek.

Węglin Północny (7,95 %): Jerzy Borsukiewicz, Dariusz Boruch, Andrzej Butrym, Kamil Dadej, Karol Dąbrowski, Beata Filipczak, Andrzej Gajak, Barbara Kosmala, Barbara Lisiak, Paweł Mierzwa, Izabela Pastuszka, Irena Pędzia, Jarosław Wnuk, Maria Zdanowska, Beata Żuraw.

Wieniawa (6,56 %): Anna Bagłajewska, Grzegorz Dzięcioł, Anna Grochecka-Mucha, Rafał Gutowski, Juliusz Jurkowski, Wanda Kamińska, Tomasz Makarczuk, Helena Naumiuk, Sławomir Ostapczuk, Dorota Ostrowska, Agnieszka Ostrowska-Kostow, Elżbieta Rusinek-Przystupa, Janina Skrzypek, Andrzej Szymczakowski, Izabela Wiewiórska.

Wrotków (6,58 %): Jarosław Duda, Joanna Kalbarczyk, Anna Kołtunowicz, Leszek Lewandowski, Krzysztof Malinowski, Bartłomiej Ostrouch, Sylwia Pikur, Anna Radomska-Poterucha, Mariusz Skotnicki, Monika Sugier, Joanna Szczepaniuk, Agnieszka Szczepańska, Krzysztof Szczurkowski, Katarzyna Winiarczyk, Mariusz Zabadała.

Za Cukrownią (bez głosowania): Sebastian Bieda, Robert Gawin, Lidia Kasprzak-Chachaj, Mariola Kołtun, Agnieszka Kukiełka, Tomasz Kukiełka, Anna Marek, Karolina Okoń, Paula Roguska, Bartłomiej Smoleń, Anna Sosnowska-Gawin, Paulina Żurek.

Zemborzyce (7,64 %): Monika Baran, Andrzej Budzyński, Danuta Daniewska, Jarosław Daniewski, Mieczysław Gwiazda, Mirosław Krzewiński, Dariusz Lal, Elżbieta Maciąg, Łukasz Pietrak, Justyna Podkowińska-Gryka, Sławomir Polaczuk, Kazimierz Sołtys, Agnieszka Trybuchowicz, Andrzej Wojciechowski, Marika Zaprawa.