Lubelskie szkoły zasili słońce

Jedną z trzech szkół, które przejdą termomodernizację i zyskają instalację fotowoltaiczną, będzie Zespół Szkół Transportowych i Komunikacyjnych

Ponad 13 mln złotych, w tym 7,8 mln złotych unijnego dofinansowania, ma lubelski ratusz na gruntowną termomodernizację trzech lubelskich szkół i montaż w nich instalacji fotowoltaicznych. Pierwszy z przetargów już został rozstrzygnięty.


Nową jakość energetyczną zyskają: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Zemborzyckiej. W ramach wspólnego projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” we wszystkich szkolnych budynkach wykonane zostaną prace polegające na dociepleniu i wymianie pokrycia dachów oraz termomodernizacji ścian i fundamentów. Zostaną również wymienione okna, drzwi oraz instalacje c.o., gazowa, wody ciepłej i zimnej. Na dachach będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Efektem ma być m.in. znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej w szkołach.

Do przetargu na termomodernizację ZSB przy ul. Słowiczej stanęło 10 wykonawców. Wygrało konsorcjum firm SGW Budownictwo z Radomia i P. H. U. Ma-Mar z Przystałowic Dużych, które złożyło ofertę na niecałe 3 mln zł. Na realizację zadania wybrany wykonawca ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Roboty obejmą zarówno budynek szkoły jak i bursę. Do termomodernizacji podstawówki przy ul. Traugutta zgłosiło się 9 firm. Trwa analiza ofert.

Ratusz na realizację tego zadania ma ok. 3,8 mln zł. Również ogłoszony 22 maja przetarg na termomodernizację szkoły kolejowej nie został jeszcze rozstrzygnięty. W ZSTiK oprócz docieplenia ścian planowana jest również m.in. wymiana daszku nad wejściem głównym oraz daszków nad pozostałymi wejściami, wymiana stopni zewnętrznych głównego wejścia z pochylnią dla niepełnosprawnych, wymiana schodów zewnętrznych w pozostałych budynkach i instalacja wentylacji na sali gimnastycznej. W ramach prac wykonana zostanie też droga pożarowa.

Obecnie do wybudowanego w latach 70-tych czterokondygnacyjnego murowanego gmachu szkoły uczęszcza 450 uczniów. Placówka posiada własną bursę zlokalizowaną na terenie szkoły. Na oferty przetargowe ratusz czeka do 8 czerwca. Wykonawca będzie miał czas na ukończenie wszystkich robót do 30 sierpnia 2022 roku. Marek Kościuk, EM