Lublin dba o zęby młodych

Lublin jest ogólnopolskim liderem pod względem liczby gabinetów stomatologicznych w szkołach. NIK opublikował raport dotyczący opieki stomatologicznej w polskich placówkach oświatowych.


– Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które tak mocno postawiło na opiekę stomatologów w szkołach. – podkreślał na konferencji dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej prezydent Krzysztof Żuk.
W Lublinie funkcjonują 44 gabinety stomatologiczne prowadzące zakontraktowaną działalność w 65 szkołach. Opieką stomatologiczną objęto także uczniów po ukończeniu 18. roku życia. Z własnych środków samorząd Lublina sfinansował takie usługi, jak np. uszczelnianie bruzd zębowych lakiem szczelinowym czy wypełnianie ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych materiałem światłoutwardzalnym. Rokrocznie miasto do profilaktyki stomatologicznej dokłada ze swojego budżetu 0,5 miliona złotych. To ważne działanie, bo w Polsce 85 proc. dwunastolatków ma próchnicę. Mamy jeden z najwyższych wskaźników w Europie, gorzej jest tylko na Litwie i Słowacji. O zęby modelowo dbają za to Szwedzi, Duńczycy, Szkoci i Niemcy.
Blisko dentysty
Obecnie dzieci i młodzież w Polsce mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ poza szkołą w ogólnodostępnych przychodniach. W większości województw w szkołach pozostały bowiem już tylko pojedyncze gabinety stomatologiczne zajmujące się leczeniem zębów dzieci i młodzieży. Nasz region jest na tym tle zdecydowanym liderem. Według raportu NIK województwo lubelskie jest miejscem, gdzie jedna z największych w kraju grup uczniów do 18. roku życia korzystała z zakontraktowanych przez NFZ świadczeń ogólnostomatologicznych w szkolnych gabinetach dentystycznych, które z powodzeniem nadal funkcjonują w wielu placówkach regionu.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ na opiekę dentystyczną w szkołach w zeszłym roku przeznaczył blisko 18 mln zł i 12 mln na leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży. (EM.K.)