Lublin jeszcze bardziej akademicki

Lubelskie uczelnie i samorządy powołały Kolegium Akademickiego Lublina

W Lublinie powstanie Kolegium Akademickiego Lublina. W jego skład wejdą rektorzy lubelskich uczelni, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta Lublin. Kolegium ma wzmocnić pozycję lubelskich uczelni wyższych na arenie krajowej i międzynarodowej.


W Lublinie znajduje się dziewięć uczelni, w których łącznie studiuje ponad 60 tys. studentów. Lubelskie uniwersytety i szkoły wyższe cechuje, na równi z Warszawą, najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia w kraju. Pięć uczelni publicznych i cztery niepubliczne kształcą na 200 kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. – Akademickość Lublina to jeden z ważnych filarów zarówno w Strategii Rozwoju Lublina, jak i w Strategii Województwa Lubelskiego.

W ostatnich latach szczególnie ważna jest współpraca na linii samorząd – uczelnie – biznes, która przynosi wymierne korzyści w postaci innowacyjnych projektów docenianych na całym świecie. Akademicki Lublin to także 18% PKB Lublina – podkreśla Katarzyna Duma, rzecznik prezydenta Lublina.

W Kolegium zasiądą rektorzy pięciu lubelskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele uczelni niepublicznych. Współpraca uczelni ma służyć m.in. zwiększeniu ich umiędzynarodowienia, przyciągnięciu badaczy z zagranicy i promocji osiągnięć lubelskich naukowców oraz wymianie doświadczeń. A jest kogo promować: lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w ostatnim czasie wynaleźli m.in. sztuczną kość a liczne patenty potwierdzają innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów z Politechniki Lubelskiej.

Słynne są też prace badawcze związane z technologiami fotonicznymi i światłowodowymi – prace w tym zakresie, z licznymi sukcesami, prowadzone są nieprzerwanie na UMCS. Zespół pracowników tej uczelni pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego. Poszczególne kierunki lubelskich uczelni osiągają wysokie miejsca w rankingu „Perspektyw”. Na lubelskich uczelniach są także liczne kierunki z kategoriami parametryzacji A. (EM.K.)