Lublin szuka najzdolniejszych

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego został ogłoszony nabór do miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów. Na najlepszych studentów czeka 800 złotych miesięcznie, na doktorantów – 1000 zł. O wsparcie mogą ubiegać się żacy wybitnie uzdolnieni, którzy mieszkają na terenie Lublina i których działalność przyczyni się do rozwoju miasta i nauki.


Kandydaci chcący starać się o stypendium powinni spełnić kilka warunków. Muszą być studentami I albo II stopnia studiów stacjonarnych lub jednolitych studiów magisterskich i mieszkać na terenie Lublina. Powinni oddawać się działalności naukowej bądź artystycznej, która może przyczynić się do rozwoju miasta, regionu albo nauki. Muszą też wykazać się wysoką średnią – co najmniej 4,7 w przypadku studentów i 4,9 w przypadku doktorantów. Wysokość wsparcia to 40 proc. najniższej krajowej dla studentów i 50 proc. najniższej krajowej dla doktorantów.
Stypendium może być przyznane jednej osobie raz w ciągu studiów wyższych i raz w ciągu studiów doktoranckich. Wnioski można składać do 31 października w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81  466 39 82.
Joanna Niećko